دستگاه لرزش سنج مارپیچ همراه با سیستم الکترونیکی مدل RT-912 – H


تجهیزات آزمایشگاهی و کلینیکی
دستگاه لرزش سنج مارپيچ همراه با سيستم الكترونيكی مدل RT-912 – H
{{vm.getProductPrice() | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

توضیحات

دستگاه لرزش سنج مارپيچ همراه با سيستم الكترونيكی مدل RT-912 – H

دستگاه لرزش سنج مارپیچ همراه با سیستم الکترونیکی مدل RT-912 – H موسسه علوم تحقیقات شناختی رفتاری سینا دستگاه لرزش سنج مارپیچ همراه با سیستم الکترونیکی مدل RT-912 – H
تجهیزات آزمایشگاهی و کلینیکی ریال 18,500,000.00
دستگاه لرزش سنج مارپيچ همراه با سيستم الكترونيكی مدل RT-912 – H