آزمون شخصیتی آیزنک نوجوانان با هنجار ایرانی


نرم افزارهای روان شناسی
این پرسشنامه مخصوص کودکان و نوجوانان از 7 تا 15 سال بوده ...
{{vm.productInfoModel.Price | currency:'':0 | persianNumber}} ريال {{ vm.calcPriceMinusDiscount( 10 ) | currency:'':0 | persianNumber }} ريال

توضیحات

این پرسشنامه مخصوص کودکان و نوجوانان از 7 تا 15 سال بوده که برای سنجش برخی از جنبه‌های شخصیت ازجمله درون‌گرایی ـ برون‌گرایی و همچنین اختلالات شخصیت مانند پرخاشگری، جامعه‌ستیزی، روان آزردگی و مقبولیت اجتماعی کاربرد دارد.

آزمون شخصیتی آیزنک نوجوانان با هنجار ایرانی موسسه علوم تحقیقات شناختی رفتاری سینا آزمون شخصیتی آیزنک نوجوانان با هنجار ایرانی
نرم افزارهای روان شناسی ریال 750,000.00
این پرسشنامه مخصوص کودکان و نوجوانان از 7 تا 15 سال بوده ...