سلامت عمومی GHQ


نرم افزارهای روان شناسی
پرسشنامه ‌سلامت عمومی با 28 سؤال، توسط گلدبرگ و هیلر (1979) ارائه شده و دارای ‌4 مقیاس است كه عبارتند از: مقیاس علائم‌جسمانی،‌ مقیاس علائم‌اضطرابی ‌و اختلال‌خواب، مقیاس كاركرد‌اجتماعی و مقیاس علائم‌افسردگی...
{{vm.getProductPrice() | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

توضیحات

پرسشنامه ‌سلامت عمومی با 28 سؤال، توسط گلدبرگ و هیلر (1979) ارائه شده و دارای ‌4 مقیاس است كه عبارتند از: مقیاس علائم‌جسمانی،‌ مقیاس علائم‌اضطرابی ‌و اختلال‌خواب، مقیاس كاركرد‌اجتماعی و مقیاس علائم‌افسردگی.

از ویژگی‌های این نرم افزار می توان به محاسبه نتایج فردی و گروهی، امكان انتقال دیتا به spss و رایانه دیگر، پرینت از نتایج، sort نتایج بر حسب شناسه افراد، ایجاد خلاصه‌ای از وضعیت هر فرد و... اشاره كرد.

 

سلامت عمومی GHQ موسسه علوم تحقیقات شناختی رفتاری سینا
Rated 4.1/5 based on 426 customer reviews
سلامت عمومی GHQ
نرم افزارهای روان شناسی ریال 150,000.00
پرسشنامه ‌سلامت عمومی با 28 سؤال، توسط گلدبرگ و هیلر (1979) ارائه شده و دارای ‌4 مقیاس است كه عبارتند از: مقیاس علائم‌جسمانی،‌ مقیاس علائم‌اضطرابی ‌و اختلال‌خواب، مقیاس كاركرد‌اجتماعی و مقیاس علائم‌افسردگی...