آیزنک شخصیتی بزرگسالان 90 سؤالی با هنجار ایرانی


نرم افزارهای روان شناسی
این آزمون با 90 سؤال آخرین آزمون آیزنك برای استفاده در بین بزرگسالان و شامل چهار مقیاس نوروتیسم، سایكوتیسم، برونگرایی – درونگرایی و دروغ‌سنجی است. آزمون دارای روایی، پایایی و هنجار ایرانی است.
{{vm.getProductPrice() | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

توضیحات

این آزمون با 90 سؤال آخرین آزمون آیزنك برای استفاده در بین بزرگسالان و شامل چهار مقیاس نوروتیسم، سایكوتیسم، برونگرایی درونگرایی و دروغ‌سنجی است. آزمون دارای روایی، پایایی و هنجار ایرانی است.

از ویژگی‌های این نرم افزار می توان به محاسبه نتایج فردی و گروهی، امكان انتقال دیتا به spss و رایانه دیگر، پرینت از نتایج، sort نتایج بر حسب شناسه افراد، ایجاد خلاصه‌ای از وضعیت هر فرد و... اشاره كرد.

آیزنک شخصیتی بزرگسالان 90 سؤالی با هنجار ایرانی موسسه علوم تحقیقات شناختی رفتاری سینا
Rated 4.4/5 based on 434 customer reviews
آیزنک شخصیتی بزرگسالان 90 سؤالی با هنجار ایرانی
نرم افزارهای روان شناسی ریال 750,000.00
این آزمون با 90 سؤال آخرین آزمون آیزنك برای استفاده در بین بزرگسالان و شامل چهار مقیاس نوروتیسم، سایكوتیسم، برونگرایی – درونگرایی و دروغ‌سنجی است. آزمون دارای روایی، پایایی و هنجار ایرانی است.