سازگاری بل 160 سؤالی


نرم افزارهای روان شناسی
این پرسشنامه در سال 1961 توسط بل، در زمینه سازگاری بزرگسالان تهیه شده و 160 سؤال را شامل می‌شود. پرسشنامه، پنج سطح سازگاری شخصی و اجتماعی زیر را اندازه‌گیری می‌كند: الف) سازگاری در خانه. ب) سازگاری تندرستی. ج) سازگاری اجتماعی. د) سازگاری عاطفی. هـ) سازگاری شغلی...
{{vm.productInfoModel.Price | currency:'':0 | persianNumber}} ريال {{ vm.calcPriceMinusDiscount( 10 ) | currency:'':0 | persianNumber }} ريال

توضیحات

این پرسشنامه در سال 1961 توسط بل، در زمینه سازگاری بزرگسالان تهیه شده و یكصد و شصت سؤال را شامل می‌شود. پرسشنامه، پنج سطح سازگاری شخصی و اجتماعی زیر را اندازه‌گیری می‌كند:

الف- سازگاری در خانه.

ب- سازگاری تندرستی.

ج- سازگاری اجتماعی.

د- سازگاری عاطفی.

ه- سازگاری شغلی.

از ویژگی‌های این نرم افزار می توان به محاسبه نتایج فردی و گروهی، امكان انتقال دیتا به spss و رایانه دیگر، پرینت از نتایج، sort نتایج بر حسب شناسه افراد، ایجاد خلاصه‌ای از وضعیت هر فرد و... اشاره كرد.

 
سازگاری بل 160 سؤالی موسسه علوم تحقیقات شناختی رفتاری سینا سازگاری بل  160 سؤالی
نرم افزارهای روان شناسی ریال 750,000.00
این پرسشنامه در سال 1961 توسط بل، در زمینه سازگاری بزرگسالان تهیه شده و 160 سؤال را شامل می‌شود. پرسشنامه، پنج سطح سازگاری شخصی و اجتماعی زیر را اندازه‌گیری می‌كند: الف) سازگاری در خانه. ب) سازگاری تندرستی. ج) سازگاری اجتماعی. د) سازگاری عاطفی. هـ) سازگاری شغلی...