ماز ثبات REGISTERED MAZ


نرم افزارهای روان شناسی
برای مطالعه یادگیری به شیوه آزمایش و خطا و ارزیابی تجسم فضایی در گروه‌های سنی مختلف به كار می‌رود...
{{vm.productInfoModel.Price | currency:'':0 | persianNumber}} ريال {{ vm.calcPriceMinusDiscount( 10 ) | currency:'':0 | persianNumber }} ريال

توضیحات

برای مطالعه یادگیری به شیوه آزمایش و خطا و ارزیابی تجسم فضایی در گروه‌های سنی مختلف به كار میرود.

از ویژگی‌های این نرم افزار می توان به محاسبه نتایج فردی و گروهی، امكان انتقال دیتا به spss و رایانه دیگر، پرینت از نتایج، sort نتایج بر حسب شناسه افراد، ایجاد خلاصه‌ای از وضعیت هر فرد و... اشاره كرد.

ماز ثبات REGISTERED MAZ موسسه علوم تحقیقات شناختی رفتاری سینا ماز ثبات  REGISTERED MAZ
نرم افزارهای روان شناسی ریال 900,000.00
برای مطالعه یادگیری به شیوه آزمایش و خطا و ارزیابی تجسم فضایی در گروه‌های سنی مختلف به كار می‌رود...