حساسیت زدایی از طریق بازپردازش حرکت چشم EMDR


نرم افزارهای روان شناسی
این تكلیف یك روش درمانی برای مدیریت استرس و درمان اختلالات ناشی از حوادث تروماتیك است.
{{vm.getProductPrice() | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

توضیحات

این تكلیف یك روش درمانی برای مدیریت استرس و درمان اختلالات ناشی از حوادث تروماتیك است. بازپردازش و حساسیت زدایی به كمك حركت چشم یك روش درمانی است كه در برگیرنده عناصری از درمان شناختی رفتاری بوده و دستیابی و پردازش مجدد خاطرات تروماتیك گذشته را در یك محیط امن و سازگار تسریع می كند.

حساسیت زدایی از طریق بازپردازش حرکت چشم EMDR موسسه علوم تحقیقات شناختی رفتاری سینا حساسیت زدایی از طریق بازپردازش حرکت چشم EMDR
نرم افزارهای روان شناسی ریال 1,000,000.00
این تكلیف یك روش درمانی برای مدیریت استرس و درمان اختلالات ناشی از حوادث تروماتیك است.