آزمون های استعداد و توانایی


توجه: قبل از هر اقدامی برای خرید کتاب یا آزمون، لطفاً برنامه رایگان کتاب‌خوان موسسه را دانلود کنید. لطفاً برای افزودن به سبد خرید، روی محصول کلیک کنید. دانلود کتاب‌خوان

20 % تخفیف

آمادگی تحصیلی متروپالیتین

{{200000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

20 % تخفیف

آزمون لینکن اوزرتسکی مقیاس رشد حرکتی

{{1200000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

20 % تخفیف

پرسشنامه فراشناخت دانشجویی

{{95000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

20 % تخفیف

پرسشنامه شجاعت

{{55000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

20 % تخفیف

پرسشنامه علاقه به مادیات

{{50000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

20 % تخفیف

پرسشنامه قدرت تخیل

{{50000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

20 % تخفیف

پرسشنامه سنجش خلاقیت

{{75000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

20 % تخفیف

پرسشنامه عادت‌های مطالعه

{{70000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

20 % تخفیف

آزمون قضاوت اخلاقی

{{80000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

20 % تخفیف

پرسشنامه نگرش نسبت به خلاقیت شیفر

{{75000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

20 % تخفیف

آزمون تحمل ناکامی

{{65000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

20 % تخفیف

پرسشنامه سبک‌های یادگیری

{{80000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

20 % تخفیف

پرسشنامـه‌ راهبردهای انگیزشی برای یادگیری

{{90000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

20 % تخفیف

پرسشنامه حالت های فراشناختی

{{85000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

20 % تخفیف
20 % تخفیف

پرسشنامه رویکردهای مطالعه

{{85000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

20 % تخفیف

آزمون خلاقیت تورنس فرم (ب) تصویری

{{260000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

20 % تخفیف

مقیاس پایداری و استقامت

{{65000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

20 % تخفیف

پرسشنامه خلاقیت عابدی

{{150000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

20 % تخفیف

پرسشنامه مهارت‌های هوشیاری کنتاکی

{{50000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

20 % تخفیف

پرسشنامه مهارت های زندگی دانشجویی

{{130000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

20 % تخفیف

آزمون خلاقیت تکمیل تصاویر گاکولن

{{160000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

20 % تخفیف
20 % تخفیف

پرسشنامه هدف های پیشرفت

{{80000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

20 % تخفیف

پرسشنامه کمک طلبی تحصیلی

{{80000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

20 % تخفیف

مقیاس انگیزش خواندن

{{110000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

20 % تخفیف

مقیاس خود پنداره خواندن

{{110000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

20 % تخفیف

مقیاس نگرش خواندن

{{110000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

20 % تخفیف

پرسشنامه استفاده بهینه از وقت

{{100000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال