آزمون های تشخیصی


توجه: قبل از هر اقدامی برای خرید کتاب یا آزمون، لطفاً برنامه رایگان کتاب‌خوان موسسه را دانلود کنید. لطفاً برای افزودن به سبد خرید، روی محصول کلیک کنید. دانلود کتاب‌خوان

پرسشنامه استعداد اعتیاد ویراست نوجوانان

{{100000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

پرسشنامه استعداد اعتیاد ویراست دانشجویان

{{100000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

پرسشنامه اعتیاد به اینترنت

{{100000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

پرسشنامه استفاده وسواس‌گونه از اینترنت

{{100000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

پرسشنامه اعتیاد به اینترنت یانگ

{{100000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

آزمون ویسکانسین (نوروپسیکولوژی)

{{230000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

آزمون بالینی چند محوری میلون3

{{550000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

ام.ام.پی.آی فرم کوتاه71 سوالی

{{85000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

ام.ام.پی.آی فرم بلند 566 سؤالی

{{100000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

ام.ام.پی.آی 567 سوالی همراه با کتاب

{{550000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

S.C.L 90-R

{{100000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

چك ليست بهداشت روانی

{{50000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

پرسشنامه سلامت عمومی

{{50000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

آزمون خلاصه معاینه وضعیت روانی

{{300000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

پرسشنامه تشخیصی اختلال پیش از قاعدگی

{{150000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

آزمون شناختی آدن بروک

{{280000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

پرسشنامه اضطراب امتحان

{{60000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

مقیاس درجه بندی اضطراب هامیلتون

{{65000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

آزمون اضطراب کتل

{{6500 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

پرسشنامه اضطراب بک

{{75000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

پرسشنامه ترسهای قبل از ازدواج

{{140000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

پرسشنامه ترس

{{70000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

آزمون اضطراب زانگ

{{60000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

پرسشنامه اضطراب30 سؤالی

{{25000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

آزمون اضطراب حالت- صفت اسپیلبرگر

{{140000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

آزمون افسردگی کودکان و نوجوانان

{{80000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

آزمون افسردگی کودکان ماریاکواکس

{{40000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

مقیاس ناامیدی برای کودکان

{{70000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

پرسشنامه افسردگی نوجوانان کوتچر

{{80000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

آزمون افسردگی بک

{{30000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

مقیاس سنجش افکار خودکشی بک

{{6000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

پرسشنامه سما سنجش میزان افسردگی

{{80000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

پرسشنامه سنجش سردردهای تنشی

{{60000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

پرسشنامه تشخيصی كرنل فرم ان 2

{{95000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

پرسشنامه وسواس مذهبی

{{85000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

پرسشنامه تشخیص هیجان و احساسات

{{50000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

مقیاس اتیسم بهر کودکان

{{65000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

مقیاس اتیسم بهر نوجوانان

{{65000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

مقیاس اتیسم بهر بزرگسالان

{{65000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

پرسشنامه اعتقاد به خرافات

{{50000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

پرسشنامه صبحی - غروبی

{{100000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

آزمون آدمک گودیناف با تفسیر بالینی

{{130000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

سیاهه خواندن بزرگسالان

{{45000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

سیاهه نارسا خوانی بزرگسالان

{{45000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

مقیاس آمادگی برای بی حوصلگی

{{150000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

پرسشنامه خشم اسپیلبرگر

{{95000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال