آزمون های تشخیصی


توجه: قبل از هر اقدامی برای خرید کتاب یا آزمون، لطفاً برنامه رایگان کتاب‌خوان موسسه را دانلود کنید. لطفاً برای افزودن به سبد خرید، روی محصول کلیک کنید. دانلود کتاب‌خوان

20 % تخفیف

پرسشنامه استعداد اعتیاد ویراست نوجوانان

{{120000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

20 % تخفیف

پرسشنامه استعداد اعتیاد ویراست دانشجویان

{{120000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

20 % تخفیف
20 % تخفیف

پرسشنامه اعتیاد به اینترنت

{{120000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

20 % تخفیف

پرسشنامه استفاده وسواس‌گونه از اینترنت

{{120000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

20 % تخفیف

پرسشنامه اعتیاد به اینترنت یانگ

{{120000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

20 % تخفیف
20 % تخفیف
20 % تخفیف
20 % تخفیف

آزمون ویسکانسین (نوروپسیکولوژی)

{{250000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

20 % تخفیف

آزمون بالینی چند محوری میلون3

{{600000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

20 % تخفیف

ام.ام.پی.آی فرم کوتاه71 سوالی

{{85000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

20 % تخفیف

ام.ام.پی.آی فرم بلند 566 سؤالی

{{100000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

20 % تخفیف

ام.ام.پی.آی 567 سوالی همراه با کتاب

{{600000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

20 % تخفیف

S.C.L 90-R

{{120000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

20 % تخفیف

چک لیست بهداشت روانی

{{50000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

20 % تخفیف

پرسشنامه سلامت عمومی

{{50000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

20 % تخفیف

آزمون خلاصه معاینه وضعیت روانی

{{320000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

20 % تخفیف

پرسشنامه تشخیصی اختلال پیش از قاعدگی

{{150000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

20 % تخفیف

آزمون شناختی آدن بروک

{{300000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

20 % تخفیف

پرسشنامه اضطراب امتحان

{{60000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

20 % تخفیف

مقیاس درجه بندی اضطراب هامیلتون

{{65000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

20 % تخفیف

آزمون اضطراب کتل

{{6500 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

20 % تخفیف

پرسشنامه اضطراب بک

{{75000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

20 % تخفیف

پرسشنامه ترسهای قبل از ازدواج

{{140000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

20 % تخفیف

پرسشنامه ترس

{{70000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

20 % تخفیف

آزمون اضطراب زانگ

{{60000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

20 % تخفیف

پرسشنامه اضطراب30 سؤالی

{{25000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

20 % تخفیف

آزمون اضطراب حالت- صفت اسپیلبرگر

{{150000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

20 % تخفیف

آزمون افسردگی کودکان و نوجوانان

{{100000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

20 % تخفیف

آزمون افسردگی کودکان ماریاکواکس

{{40000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

20 % تخفیف

مقیاس ناامیدی برای کودکان

{{70000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

20 % تخفیف

پرسشنامه افسردگی نوجوانان کوتچر

{{80000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

20 % تخفیف

آزمون افسردگی بک

{{30000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

20 % تخفیف

مقیاس سنجش افکار خودکشی بک

{{6000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

20 % تخفیف

پرسشنامه سما سنجش میزان افسردگی

{{80000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

20 % تخفیف

پرسشنامه سنجش سردردهای تنشی

{{60000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

20 % تخفیف

پرسشنامه تشخیصی کرنل فرم ان 2

{{95000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

20 % تخفیف

پرسشنامه وسواس مذهبی

{{85000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

20 % تخفیف

پرسشنامه تشخیص هیجان و احساسات

{{50000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

20 % تخفیف

مقیاس اتیسم بهر کودکان

{{65000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

20 % تخفیف

مقیاس اتیسم بهر نوجوانان

{{65000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

20 % تخفیف

مقیاس اتیسم بهر بزرگسالان

{{65000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

20 % تخفیف

پرسشنامه اعتقاد به خرافات

{{50000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

20 % تخفیف

پرسشنامه صبحی - غروبی

{{100000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

20 % تخفیف

آزمون آدمک گودیناف با تفسیر بالینی

{{130000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

20 % تخفیف

سیاهه خواندن بزرگسالان

{{45000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

20 % تخفیف

سیاهه نارسا خوانی بزرگسالان

{{45000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

20 % تخفیف

مقیاس آمادگی برای بی حوصلگی

{{150000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

20 % تخفیف

پرسشنامه خشم اسپیلبرگر

{{100000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال