آزمون های روابط بین فردی


توجه: قبل از هر اقدامی برای خرید کتاب یا آزمون، لطفاً برنامه رایگان کتاب‌خوان موسسه را دانلود کنید. لطفاً برای افزودن به سبد خرید، روی محصول کلیک کنید. دانلود کتاب‌خوان

20 % تخفیف

پرسشنامه محبوبیت

{{50000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

20 % تخفیف

افکار قالبی درباره ایدز

{{85000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

20 % تخفیف

آزمون مهارت‌های ارتباطی

{{85000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

20 % تخفیف

پرسشنامه همسر آزاری

{{120000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

20 % تخفیف

پرسشنامه سازگاری ازدواج فرم الف و ب

{{120000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

20 % تخفیف

پرسشنامه رضایت زناشویی انریچ 47 سوالی

{{150000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

20 % تخفیف

پرسشنامه حمایت اجتماعی ادراک شده

{{100000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

20 % تخفیف

مقیاس رشد اجتماعی واینلند

{{90000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

20 % تخفیف

مقیاس بلوغ اجتماعی رائو

{{130000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

20 % تخفیف

پرسشنامه پذیرش اجتماعی

{{75000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

20 % تخفیف

پرسشنامه مقبولیت اجتماعی کودکان دبستانی

{{80000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

20 % تخفیف

آزمون تاییدجویی کودکان

{{90000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

20 % تخفیف

پرسشنامه سنجش سازگاری بل بزرگسالان

{{150000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

20 % تخفیف

پرسشنامه سازگاری نوجوانی

{{120000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

20 % تخفیف

پرسشنامه سازگاری دانش‌آموزان دبیرستانی

{{120000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

20 % تخفیف

آزمون هوش هیجانی بار– اُن

{{150000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

20 % تخفیف

آزمون هوش هیجانی 20سوالی

{{25000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

20 % تخفیف

پرسشنامه هوش هیجانی نوجوانی

{{150000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

20 % تخفیف

آزمون هیجان خواهی زاکرمن

{{100000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

20 % تخفیف

آزمون کمرویی

{{100000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

20 % تخفیف

پرسشنامه شکیبایی

{{50000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

20 % تخفیف

مقیاس عشق مثلثی استرنبرگ

{{150000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

20 % تخفیف

مقیاس خشم بالینی

{{85000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

20 % تخفیف

پرسشنامه کنترل خشم

{{50000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

20 % تخفیف

آزمون مقیاس انگیزه تایید

{{95000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

20 % تخفیف

پرسشنامه فرزند پروری یانگ

{{120000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

20 % تخفیف

پرسشنامه شیوه‌های فرزند پروری بامریند

{{50000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

20 % تخفیف

پرسشنامه شیوه های تربیتی والدین

{{120000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

20 % تخفیف

پرسشنامه پرخاشگری

{{30000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال