نرم افزارهای روان شناسی


شما میتوانید کلیه نرم افزارها را به صورت الکترونیک خریداری کنید اما امکان دانلود آنها فعلاً فراهم نیست و باید از طریق پیک در تهران یا پست در شهرستان ها دریافت کنید. لطفاً برای افزودن به سبد خرید، روی محصول کلیک کنید.

انگیزه پیشرفت هرمنس

{{300000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

نرم‌افزار جامع مراكز مشاوره (نجم)

{{9500000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

آزمون هوشی کتل فرم 2 A و B نوجوانان

{{700000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

تکلیف عملکرد پیوسته AX-CPT

{{1650000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

تکلیف استروپ تغییریافته Modified Stroop Task

{{1650000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

گوش‌به‌زنگی روانی ـ حرکتی (PVT)

{{1650000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

فلنکر تغییریافته Modified Flanker Task

{{1650000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

SCL – 90-R

{{350000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

افسردگی بك

{{125000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

سلامت عمومی GHQ

{{125000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

MMPI فرم كوتاه 71سؤالی

{{300000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

2 MMPI فرم 567 سؤالی

{{1300000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

تصاوير CAT,TAT,RORSCHACH

{{350000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

بانك اطلاعات مراجعین مراکز مشاوره

{{450000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

سازگاری ازدواج فرم الف و ب

{{300000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

ریون‌ بزرگسالان

{{150000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

ریون‌ کودکان

{{150000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

سوسيومتری جامعه‌سنجی

{{200000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

پرسشنامه شخصيتی كاليفرنيا، 480 سؤالی CPI

{{950000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

سازگاری بل 160 سؤالی

{{550000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

16 عامل كتل 187 سؤالی

{{900000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

هوش كتل فرم 3- A و B بزرگسالان

{{700000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

ميلون3 - MCMI III با هنجار ايرانی

{{1500000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

ریون پیشرفته

{{250000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

هوش هيجانی باراُن 90 سؤالی با هنجار ايرانی EQ

{{400000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

سنجش خلاقيت

{{300000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

پژوهش یار فیش برداری الکترونیکی

{{100000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

رضایت زناشویی انریچ

{{400000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

عزت‌نفس كوپر اسميت

{{250000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

نئو 60 سؤالی با هنجار ايرانی

{{550000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

نئو 240 سؤالی با هنجار ايرانی

{{950000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

سازگاری دانش‌آموزان دبيرستانی دختر و پسر

{{300000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

تکلیف زمان واکنش زنجیره‌ای SRTT

{{850000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

تکلیف زمان واکنش زنجیره‌ای متناوب ASRTT

{{2450000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

تكليف الاغ گرسنه (HDT (HUNGRY DONKEY TASK

{{1100000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

تکلیف فلانکر رنگ COLOUR FLANKER TASK

{{950000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

تکلیف بارت خودکار AUTOMATIC BART TASK

{{650000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

تکلیف بارت فرانسوی با نتیجه عددی BART TASK

{{850000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

تکلیف بارت با نتیجه نموداری BART TASK

{{550000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

حافظه کاری دیداری فضایی CORSI

{{950000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

تکلیف مهارت حافظه دیداری ـ فضایی

{{850000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

حافظه دیداری پله‌کانی (مبتنی بر بازشناسی)

{{650000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

برج هانوی TOWER OF HANOI TEST

{{900000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

مجموعه 10 بازی شناختی (مغز من)

{{500000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

مجموعه 20 بازی شناختی (مغز من)

{{750000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

برج لندن TOWER OF LONDON TEST

{{950000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

عملكرد پيوسته CONTINUOUS PERFORMANCE TEST

{{750000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

تکلیف استروپ ساده (كلاسيك) SIMPLE STROOP TASK

{{700000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

توجه متمركز و پراكنده SELECTIVE & DIVIDED ATTENTION TEST

{{1400000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

مرتب کردن کارت ويسكانسين WISCONSIN CARD SORTING TEST WCST

{{750000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

حافظه كاری وكسلر (WMS (WORKING MEMORY TEST

{{750000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

آموزش و بهسازی توجه و حافظه WORKING MEMORY TRAINING

{{500000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

كور رنگی ايشی هارا

{{350000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

ماز ثبات REGISTERED MAZ

{{850000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

تکلیف کاوش نقطه و اصلاح سوگیری DOT PROBE TASK

{{2950000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

حافظه كاری N- BACK (WORKING MEMORY TEST

{{950000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

حافظه كاری پاسات PASAT(WORKING MEMORY TEST)

{{1100000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

زمان سنج واكنش پیشرفته ADVANCED REACTION TIMER TEST

{{2200000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

حافظه كاری دانیمن و كارپنتر DANEMAN & CARPENTER

{{750000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

بازشناسی شكل‌های همزمان SIMULTANEOUS SHAPES RECOGNITION

{{650000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

زمان سنج واکنش انتخابی SELECTIVE REACTION TIMER TEST

{{500000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

حساسیت زدایی از طریق بازپردازش حرکت چشم EMDR

{{850000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

CAMBERIG GAMBLING TASK

{{450000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

SAMPLING INFORMATION TASK

{{450000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

زمان سنج واکنش ساده SIMPLE REACTION TIMER TEST

{{400000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

IOWA GAMBLING TASK

{{850000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

STOPE SIGNAL TASK

{{450000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

حافظه كاری فضايی (SPACIAL N-BACK (WORKING MEMORY TEST

{{950000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

بررسی تکانشگری برو- نرو GO NO GO

{{1100000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

تکلیف استروپ پیچیده COMPLEX STROOP TASK

{{1550000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

تکلیف استروپ معنایی SEMANTIC STROOP TASK

{{1800000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال