پرسشنامه شخصیتی آیزنک نوجوانان


معرفی آزمون

پرسشنامه شخصیتی آیزنك نوجوانان

Eysenk Personality Questionnaire(EPO)

آیزنك از سال 1947 در ابتدا به دو عامل اساسی در سنجش شخصیت شامل روان‌آزرده‌گرایی و برون‌گرایی _ درون‌گرایی توجه داشت. وی پس از تأكید بر دو بُعد اولیه، بُعد سومی را به آنها افزود و آن را روان‌گسسته‌گرایی نام نهاد. این سه عامل، نظریه سه عاملی آیزنك در شخصیت را تشكیل می‌دهند.

آیزنك و لانگ(1986) خاطرنشان می‌كنند كه در مطالعات آنها از فرهنگ‌های مختلف، شواهد فراوانی دال بر وجود این سه بعد به دست آمده است(پروین و جان،1386).

پرسشنامه شخصیتی آیزنك در سال1963 جهت سنجش برخی جنبه‌های شخصیت از جمله درون‌گرایی و برون‌گرایی و همچنین تشخیص برخی اختلالات شخصیتی مانند روان‌گسستگی، جامعه‌ستیزی، روان‌آزردگی و مقبولیت‌اجتماعی برای گروه‌های سنی متفاوت اعم از خردسالان، نوجوانان و بزرگسالان كه در برگیرندة چهل و هشت موضوع می‌شد، ساخته شد. بعدها تغییر شكل پیدا كرده به مرور زمان به شكل امروزی در آمد.

دو نوع آزمونی كه از آیزنك ارایه می‌شود یكی مخصوص كودكان از 7 تا 15 سال می‌باشد و دیگری برای سنین 16 سال به بالا تنظیم شده است. فرم مخصوص كودكان به جای عامل روان‌گسسته‌گرایی، پرخاشگری را می‌سنجد.

منبع:

فتحی آشتیانی، علی. داستانی، محبوبه. (1388). پرسشنامه شخصیتی آیزنك نوجوانان. انتشارات علوم رفتاری شناختی سینا.

 

 


آزمون های شخصیتی
پرسشنامه شخصیتی آیزنک نوجوانان
سنجش شخصیت
{{vm.testInfoModel.ApproximateExecutionTime | persianNumber}} دقیقه
نوجوانی
خانم‌ها و آقایان
{{vm.calcPriceMinusDiscount() | currency:'':0 | persianNumber}} ريال {{vm.testInfoModel.Price | currency:'':0 | persianNumber}} ريال {{vm.calcPriceMinusDiscount() | currency:'':0 | persianNumber }} ريال رایگان
کاربر گرامی، برای اجرای آزمون، لطفاً ابتدا آن را خریداری کنید.

;