پرسشنامه حل‌مساله


آزمون های استعداد و توانایی
پرسشنامه حل‌مساله
ارزیابی توانایی حل مسئله
{{vm.testInfoModel.ApproximateExecutionTime | persianNumber}} دقیقه
نوجوانی تا بزرگسالی
خانم‌ها و آقایان
{{vm.calcPriceMinusDiscount() | currency:'':0 | persianNumber}} ريال {{vm.testInfoModel.Price | currency:'':0 | persianNumber}} ريال {{vm.calcPriceMinusDiscount() | currency:'':0 | persianNumber }} ريال رایگان
کاربر گرامی، برای اجرای آزمون، لطفاً ابتدا آن را خریداری کنید.

معرفی آزمون

پرسشنامه حل‌مساله

حل‌مسأله از نظر اندیشمندان در بالاترین سطح از فعالیت‌های شناختی انسان قرار دارد (سیف،1371) و نیازمند یک سلسله فعالیت‌های تخصصی و داشتن بسیاری از توانمندی‌های شخصیتی است، برخی مسایل رو در روی آدمی دارای راه‌حل‌های واضح هستند و بعضی راه‌حل‌های زیاد روشنی ندارند. راه‌حل‌های ساده، متأثر از تجربیات و دانسته‌های قبلی آدمی است اما آن دسته از مسایل که به سادگی قابل حل نیستند مؤید آن است که یافتن راه حل در حوزه‌ای دانش و تجربه فرد نیست لذا باید اطلاعات جدیدی فراهم آید. حل موفقیت‌آمیز مسایل زندگی به اعتماد به نفس بیشتر و آرامش فرد منجر می‌شود. حل‌مسأله فرد را قادر می‌سازد به‌طور سازنده با مشکلات زندگی خود مواجه شود. حل‌مسأله مستلزم چندین فعالیت است به‌طوری که ابتدا باید مسئله را با دقت و صحت تعریف کرد و سپس راه‌حل‌های متفاوت را در کنار هم قرار داد و در نهایت، راه حل مناسب را از میان راه‌حل‌های ممکن انتخاب و اجرا کرد. (خنیفر،1387) زندگی روند مواجهه شدن پیاپی با مسایل و تلاش برای حل آنهاست و حل موفقیت‌آمیز مسایل زندگی به اعتماد به نفس بیشتر و آرامش فرد منجر می‌شود. مواجهه سازنده با مشکلات مهارت فوق العاده ارزشمندی است که آموزش آن به دانش‌آموزان کاملاً لازم و ضروری است. این توانمندی فرد را قادر می‌سازد تا به‌طور مؤثری مسایل زندگی را حل نماید. اگر مسایل مهم زندگی حل نشده باقی بمانند، موجب تنش روانی و به دنبال آن مشکلات جسمانی خواهند شد. (شیرزاد، 1387).

منبع:

خدادادی، مجتبی. سلطانی نژاد، عبدالله. فکری، سعید. (1390). پرسشنامه ده مهارت‌ زندگی دانش آموزان دبیرستانی. انتشارات علوم رفتاری شناختی سینا.