حافظه بالینی وکسلر


کتب منتشر شده
شامل اطلاعات کافی در مورد شیوه اجرا، نمره گذاری و روایی و پایایی آزمون حافظه بالینی وکسلر.
{{vm.getProductPrice() | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

توضیحات

تعداد صفحه: 112
قطع: وزیری
سال انتشار: 1395

 

حافظه بالینی وکسلر موسسه علوم تحقیقات شناختی رفتاری سینا
Rated 4.4/5 based on 4 customer reviews
حافظه بالینی وکسلر
کتب منتشر شده ریال 220,000.00
شامل اطلاعات کافی در مورد شیوه اجرا، نمره گذاری و روایی و پایایی آزمون حافظه بالینی وکسلر.