توضیحات

تعداد صفحه: 112
قطع: وزیری
سال انتشار: 1395

 


حافظه بالینی وکسلر


کتب منتشر شده
شامل اطلاعات کافی در مورد شیوه اجرا، نمره گذاری و روایی و پایایی آزمون حافظه بالینی وکسلر.
{{vm.getProductPrice() | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

حافظه بالینی وکسلر موسسه علوم تحقیقات شناختی رفتاری سینا
Rated 4.3/5 based on 1003 customer reviews
حافظه بالینی وکسلر
کتب منتشر شده ریال 1,100,000.00
شامل اطلاعات کافی در مورد شیوه اجرا، نمره گذاری و روایی و پایایی آزمون حافظه بالینی وکسلر.