لیست کامل محصولات


معرفی سامانه آزمایشگاه روان‌شناسی سینا- نیمه دوّم سال 1400

فهرست تجهيزات و برنامه‌های کاربردی واقعیت مجازی نیمه دوّم سال 1400

فهرست آزمون های سینا- نیمه اول سال 1400

بسته پیشنهادی مهدهای‌ كودك و پيش‌دبستانی سینا- نیمه دوّم سال 1400

فهرست سامانه‌ها و نرم‌افزارهای گزينش سرمايه انسانی نیمه دوّم سال 1400

فهرست فيلم‌های سینا- نیمه دوّم سال 1400

فهرست محصولات توان بخشی شناختی- نیمه دوّم سال 1400

کتب منتشرشده انتشارات علوم رفتاری شناختی سینا-نیمه دوّم سال 1400

فهرست نرم افزارهای سینا- نیمه دوّم سال 1400

نرم افزار جامع مراكز مشاوره (نجم 2) با اصلاحات و آزمون‌های جدید نیمه دوّم سال 1400

نرم افزار جامع مراكز مشاوره- نجم 1

فهرست تجهیزات آزمایشگاهی سینا- نیمه دوم 1400