لیست کامل محصولات


معرفی سامانه آزمایشگاه روان‌شناسی سینا- نیمه اوّل سال 1400

فهرست تجهيزات و برنامه‌های کاربردی واقعیت مجازی نیمه اوّل سال 1400

فهرست آزمون های سینا- نیمه اول سال 1400

بسته پیشنهادی مهدهای‌ كودك و پيش‌دبستانی سینا- نیمه اول سال 1400

فهرست سامانه‌ها و نرم‌افزارهای گزينش سرمايه انسانی نیمه اوّل سال 1400

فهرست فيلم‌های سینا- نیمه اول سال 1400

فهرست محصولات توان بخشی شناختی- نیمه اول سال 1400

کتب منتشرشده انتشارات علوم رفتاری شناختی سینا-نیمه اول سال 1400

فهرست نرم افزارهای سینا- نیمه اول سال 1400

نرم افزار جامع مراكز مشاوره (نجم 2) با اصلاحات و آزمون‌های جدید نیمه اول سال 1400

تجهیزات آزمایشگاهی سینا- نیمه اول سال 1400

نرم افزار جامع مراكز مشاوره- نجم 1