تازه‌های سینا

فروشگاه اینترنتی


مخدرهای صوتی چیست و آیا اعتیادآور هستند؟ (۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۹)

فهرست محصولات توان بخشی شناختی- نیمه اول 1399 (۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۹)

فهرست نرم افزارهای سینا- نیمه اول 1399 (۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۹)

بسته پیشنهادی مهدهای‌ كودك و پيش‌دبستانی سینا- نیمه اول 1399 (۲۰ فروردین ۱۳۹۹)

کتب منتشرشده انتشارات علوم رفتاری شناختی سینا- نیمه اول 1399 (۲۰ فروردین ۱۳۹۹)

فهرست فيلم‌های سینا- سال 1399 (۲۰ فروردین ۱۳۹۹)

فهرست سامانه‌ها و نرم‌افزارهای گزينش سرمايه انسانی نیمه اول 1399 (۲۰ فروردین ۱۳۹۹)

بازیهای شناختی آنلاین


مطالعه (۲۵ فروردین ۱۳۹۹)

حافظه صوتی (۲۵ فروردین ۱۳۹۹)

شمارنده (۲۱ فروردین ۱۳۹۹)