تازه‌های سینا

فروشگاه اینترنتی


نرم افزار جامع مراكز مشاوره- نجم 1 (۱۳ تیر ۱۴۰۰)

معرفی سامانه آزمایشگاه روان‌شناسی سینا- نیمه اوّل سال 1400 (۱۳ تیر ۱۴۰۰)

کتب منتشرشده انتشارات علوم رفتاری شناختی سینا-نیمه اول سال 1400 (۱۳ تیر ۱۴۰۰)

فهرست سامانه‌ها و نرم‌افزارهای گزينش سرمايه انسانی نیمه اوّل سال 1400 (۱۳ تیر ۱۴۰۰)

بسته پیشنهادی مهدهای‌ كودك و پيش‌دبستانی سینا- نیمه اول سال 1400 (۱۳ تیر ۱۴۰۰)

نرم افزار جامع مراكز مشاوره (نجم 2) با اصلاحات و آزمون‌های جدید نیمه اول سال 1400 (۱۳ تیر ۱۴۰۰)

تجهیزات آزمایشگاهی سینا- نیمه اول سال 1400 (۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۰)

روانسنجی آنلاین


آزمون 1 (۳۰ خرداد ۱۴۰۰)

آزمون 2 (۲۹ خرداد ۱۴۰۰)

آزمون 3 (۲۸ خرداد ۱۴۰۰)

آزمون 4 (۲۷ خرداد ۱۴۰۰)