تازه‌های سینا

فروشگاه اینترنتی


بسته پیشنهادی مهدهای‌ كودك و پيش‌دبستانی سینا- نیمه اول 1401 (۳۱ فروردین ۱۴۰۱)

کتب منتشرشده انتشارات علوم رفتاری شناختی سینا- نیمه اول 1401 (۰۴ فروردین ۱۴۰۱)

فهرست آزمون های سینا- نیمه اول 1401 (۰۴ فروردین ۱۴۰۱)

تجهیزات آزمایشگاهی سینا- نیمه اول 1401 (۰۴ فروردین ۱۴۰۱)

فهرست نرم افزارهای سینا- نیمه اول 1401 (۰۴ فروردین ۱۴۰۱)

کتاب راهنمای درمان اختلالات گفتار، زبان، شناخت و بلع در بزرگسالان (درمانگران و مراقبین) (۰۴ فروردین ۱۴۰۱)

کتاب راهنمای وکسلر پیش‌دبستانی WPPSI-3 (دو و نیم تا هفت سال و سه ماه) (۰۴ فروردین ۱۴۰۱)

پرسشنامه آزمون بالینی چند محوری میلون4 MCMI IV (۰۳ فروردین ۱۴۰۱)

پرسشنامه سنجش استرس سالمندی (۰۳ فروردین ۱۴۰۱)

پرسشنامه سرمایۀ اجتماعی (۰۳ فروردین ۱۴۰۱)

آزمون میلونMCMI IV – 4 (۰۳ فروردین ۱۴۰۱)

کتاب پرسشنامه مقیاس درجه‌بندی اختلال نقص توجه و بیش‌فعالی (۰۳ فروردین ۱۴۰۱)

پرسشنامه غربالگری مصرف مواد و الکل (۰۳ فروردین ۱۴۰۱)

پرسشنامۀ ادراک از خود (۰۳ فروردین ۱۴۰۱)

نرم افزار آزمون میلونMCMI IV – 4 (۰۲ فروردین ۱۴۰۱)

نرم افزار آزمون اضطراب بک (۰۲ فروردین ۱۴۰۱)

برنامه جامع روان‌سنجی دانش‌آموزان سينا (۰۱ فروردین ۱۴۰۱)

نرم افزار جامع مراكز مشاوره- نجم 1 (۰۱ فروردین ۱۴۰۱)

نرم افزار جامع مراكز مشاوره (نجم 2) با اصلاحات و آزمون‌های جدید (۰۱ فروردین ۱۴۰۱)

معرفی سامانه آزمایشگاه روان‌شناسی سینا- 1401 (۰۱ فروردین ۱۴۰۱)

فهرست محصولات توان بخشی شناختی- نیمه اول 1401 (۰۱ فروردین ۱۴۰۱)

فهرست فيلم‌های سینا- 1401 (۰۱ فروردین ۱۴۰۱)

فهرست سامانه‌ها و نرم‌افزارهای گزينش سرمايه انسانی نیمه اول 1401 (۰۱ فروردین ۱۴۰۱)

فهرست تجهيزات و برنامه‌های کاربردی واقعیت مجازی نیمه اول 1401 (۰۱ فروردین ۱۴۰۱)