پرسشنامه رفتار هدفمند شغلی


آزمون های شغلی و سازمانی
این پرسشنامه توسط خانم الهام خاکساربر اساس نظریه اقدام در سه حیطه‌ی تظاهرات رفتاری، فرایند درونی و معناهای اجتماعی طراحی شده است.

این آزمون هم به صورت فایل قابل دانلود و هم نسخه کاغذی قابل سفارش است. درصورت انتخاب نوع کاغذی ، پس از ثبت سفارش آن در سایت می‌توانید آزمون را به‌صورت حضوری یا توسط پیک، پست و ... در تمام نقاط کشور دریافت کنید. در صورت خرید فایل آزمون پس از دانلود آن، آزمون از طریق برنامه کتاب‌خوان سینا به راحتی قابل مطالعه است.

{{vm.getProductPrice() | currency:'':0 | persianNumber}} ريال
دانلود کتاب‌خوان چنانچه پیش از این کتاب‌خوان سینا را دانلود کرده‌اید، نیازی به دانلود مجدد آن نیست.

توضیحات

این پرسشنامه  توسط خانم الهام خاکساربر اساس نظریه اقدام در سه حیطه‌ی تظاهرات رفتاری، فرایند درونی و معناهای اجتماعی طراحی شده است. در ساخت این پرسشنامه از پرسشنامه انطباق پذیری مسیرشغلی و پرسشنامه بی‌تصمیمی مسیر شغلی استفاده شده است که شامل 30 بوده و در مقیاس 5 درجه‌ای ازریابی می‌شود. جامعه‌ی آماری پرسشنامه حاضر کلیه دانشجویان دختر و پسر، در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد می‌باشد. نمونه پژوهشی شامل 125 نفر از دانشجویان بوده که با روش نمونه گیری تصادفی خوشه‌ای انتخاب شده‌اند.

پایایی این آزمون 93/0 و دارای روایی خوبی می‌باشد.

پرسشنامه رفتار هدفمند شغلی موسسه علوم تحقیقات شناختی رفتاری سینا
Rated 4.4/5 based on 394 customer reviews
پرسشنامه رفتار هدفمند شغلی
آزمون های شغلی و سازمانی ریال 120,000.00
این پرسشنامه توسط خانم الهام خاکساربر اساس نظریه اقدام در سه حیطه‌ی تظاهرات رفتاری، فرایند درونی و معناهای اجتماعی طراحی شده است.