توضیحات
تعداد زیر مقیاس تعداد سوالات تعداد گزینه ها
گروه سنی
کودک نوجوان جوان و بزرگسال
روایی پایایی هنجار ایرانی هنجار خارجی درجه کیفیت
5 30 5
-- --
--

این پرسشنامه  توسط خانم الهام خاکساربر اساس نظریه اقدام در سه حیطه‌ی تظاهرات رفتاری، فرایند درونی و معناهای اجتماعی طراحی شده است. در ساخت این پرسشنامه از پرسشنامه انطباق پذیری مسیرشغلی و پرسشنامه بی‌تصمیمی مسیر شغلی استفاده شده است که شامل 30 بوده و در مقیاس 5 درجه‌ای ازریابی می‌شود. جامعه‌ی آماری پرسشنامه حاضر کلیه دانشجویان دختر و پسر، در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد می‌باشد. نمونه پژوهشی شامل 125 نفر از دانشجویان بوده که با روش نمونه گیری تصادفی خوشه‌ای انتخاب شده‌اند.

پایایی این آزمون 93/0 و دارای روایی خوبی می‌باشد.

 


پرسشنامه رفتار هدفمند شغلی


آزمون های شغلی و سازمانی
این پرسشنامه توسط خانم الهام خاکساربر اساس نظریه اقدام در سه حیطه‌ی تظاهرات رفتاری، فرایند درونی و معناهای اجتماعی طراحی شده است.

این آزمون هم به صورت فایل قابل دانلود و هم نسخه کاغذی قابل سفارش است. درصورت انتخاب نوع کاغذی ، پس از ثبت سفارش آن در سایت می‌توانید آزمون را به‌صورت حضوری یا توسط پیک، پست و ... در تمام نقاط کشور دریافت کنید. در صورت خرید فایل آزمون پس از دانلود آن، آزمون از طریق برنامه کتاب‌خوان سینا به راحتی قابل مطالعه است.

{{vm.getProductPrice() | currency:'':0 | persianNumber}} ريال
دانلود کتاب‌خوان چنانچه پیش از این کتاب‌خوان سینا را دانلود کرده‌اید، نیازی به دانلود مجدد آن نیست.

پرسشنامه رفتار هدفمند شغلی موسسه علوم تحقیقات شناختی رفتاری سینا
Rated 4.2/5 based on 902 customer reviews
پرسشنامه رفتار هدفمند شغلی
آزمون های شغلی و سازمانی ریال 220,000.00
این پرسشنامه توسط خانم الهام خاکساربر اساس نظریه اقدام در سه حیطه‌ی تظاهرات رفتاری، فرایند درونی و معناهای اجتماعی طراحی شده است.