پرسشنامه استعداد اعتیاد ویراست دانشجویان


آزمون های تشخیصی
این پرسشنامه توسط جناب آقای دکتر زینالی و همکاران رواسازی شده است. جامعه آماری این پژوه دانشجویان دختر و پسر دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوی سال تحصیلی 1388_1389 بود. نمونه پژوهشی ، 3018 نفر از دانشجویان دانشگاه و دامنه سنی نمونه بین 19 تا 26 از افراد مجرد بود.

این آزمون هم به صورت فایل قابل دانلود و هم نسخه کاغذی قابل سفارش است. درصورت انتخاب نوع کاغذی ، پس از ثبت سفارش آن در سایت می‌توانید آزمون را به‌صورت حضوری یا توسط پیک، پست و ... در تمام نقاط کشور دریافت کنید. در صورت خرید فایل آزمون پس از دانلود آن، آزمون از طریق برنامه کتاب‌خوان سینا به راحتی قابل مطالعه است.

{{vm.getProductPrice() | currency:'':0 | persianNumber}} ريال
دانلود کتاب‌خوان چنانچه پیش از این کتاب‌خوان سینا را دانلود کرده‌اید، نیازی به دانلود مجدد آن نیست.

توضیحات

این پرسشنامه توسط جناب آقای دکتر زینالی و همکاران رواسازی شده است.

جامعه آماری این پژوه دانشجویان دختر و پسر دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوی سال تحصیلی 1388_1389 بود.
نمونه پژوهشی ، 3018 نفر از دانشجویان دانشگاه و دامنه سنی نمونه بین 19 تا 26 از افراد مجرد بود.

عامل‌ها و ماده‌های پرسشنامه شامل:

  1. رفتارها با 13 ماده
  2. شیوه زندگی و روابط اجتماعی با 14 ماده
  3. ویژگیهای شخصیتی با 12 ماده
  4. عواطف عقاید با 11 ماده

پایایی کل پرسشنامه 90/0 و روایی ملاکی 62/0 می‌باشد.

پرسشنامه استعداد اعتیاد ویراست دانشجویان موسسه علوم تحقیقات شناختی رفتاری سینا
Rated 4.2/5 based on 392 customer reviews
پرسشنامه استعداد اعتیاد ویراست دانشجویان
آزمون های تشخیصی ریال 120,000.00
این پرسشنامه توسط جناب آقای دکتر زینالی و همکاران رواسازی شده است. جامعه آماری این پژوه دانشجویان دختر و پسر دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوی سال تحصیلی 1388_1389 بود. نمونه پژوهشی ، 3018 نفر از دانشجویان دانشگاه و دامنه سنی نمونه بین 19 تا 26 از افراد مجرد بود.