توضیحات
تعداد زیر مقیاس تعداد سوالات تعداد گزینه ها
گروه سنی
کودک نوجوان جوان و بزرگسال
روایی پایایی هنجار ایرانی هنجار خارجی درجه کیفیت
-- 40 3
--
--

این پرسشنامه توسط جناب آقای دکتر زینالی و همکاران رواسازی شده است.

جامعه آماری این پژوه دانشجویان دختر و پسر دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوی سال تحصیلی 1388_1389 بود.
نمونه پژوهشی ، 3018 نفر از دانشجویان دانشگاه و دامنه سنی نمونه بین 19 تا 26 از افراد مجرد بود.

عامل‌ها و ماده‌های پرسشنامه شامل:

  1. رفتارها با 13 ماده
  2. شیوه زندگی و روابط اجتماعی با 14 ماده
  3. ویژگیهای شخصیتی با 12 ماده
  4. عواطف عقاید با 11 ماده

پایایی کل پرسشنامه 90/0 و روایی ملاکی 62/0 می‌باشد.

 


پرسشنامه استعداد اعتیاد ویراست دانشجویان


آزمون های تشخیصی و کلینیکی
این پرسشنامه توسط جناب آقای دکتر زینالی و همکاران رواسازی شده است. جامعه آماری این پژوه دانشجویان دختر و پسر دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوی سال تحصیلی 1388_1389 بود. نمونه پژوهشی ، 3018 نفر از دانشجویان دانشگاه و دامنه سنی نمونه بین 19 تا 26 از افراد مجرد بود.

این آزمون هم به صورت فایل قابل دانلود و هم نسخه کاغذی قابل سفارش است. درصورت انتخاب نوع کاغذی ، پس از ثبت سفارش آن در سایت می‌توانید آزمون را به‌صورت حضوری یا توسط پیک، پست و ... در تمام نقاط کشور دریافت کنید. در صورت خرید فایل آزمون پس از دانلود آن، آزمون از طریق برنامه کتاب‌خوان سینا به راحتی قابل مطالعه است.

{{vm.getProductPrice() | currency:'':0 | persianNumber}} ريال
دانلود کتاب‌خوان چنانچه پیش از این کتاب‌خوان سینا را دانلود کرده‌اید، نیازی به دانلود مجدد آن نیست.

پرسشنامه استعداد اعتیاد ویراست دانشجویان موسسه علوم تحقیقات شناختی رفتاری سینا
Rated 4.1/5 based on 501 customer reviews
پرسشنامه استعداد اعتیاد ویراست دانشجویان
آزمون های تشخیصی و کلینیکی ریال 300,000.00
این پرسشنامه توسط جناب آقای دکتر زینالی و همکاران رواسازی شده است. جامعه آماری این پژوه دانشجویان دختر و پسر دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوی سال تحصیلی 1388_1389 بود. نمونه پژوهشی ، 3018 نفر از دانشجویان دانشگاه و دامنه سنی نمونه بین 19 تا 26 از افراد مجرد بود.