پرسشنامه استفاده وسواس‌گونه از اینترنت


آزمون های تشخیصی
این پرسشنامه دارای 14 گویه بوده و توسط میرکرک و همکاران ساخته شده است. خرده مقیاس‌های آن براساس روش لیکرت نمره‌گذاری می‌شوند. پرسشنامه عواملی نظیر میزان تحمل نسبت به استفاده از اینترنت, میل و اشتیاق نسبت به آن, علائم ترک و اثرات منفی استفاده از اینترنت را می‌سنجد.

این آزمون هم به صورت فایل قابل دانلود و هم نسخه کاغذی قابل سفارش است. درصورت انتخاب نوع کاغذی ، پس از ثبت سفارش آن در سایت می‌توانید آزمون را به‌صورت حضوری یا توسط پیک، پست و ... در تمام نقاط کشور دریافت کنید. در صورت خرید فایل آزمون پس از دانلود آن، آزمون از طریق برنامه کتاب‌خوان سینا به راحتی قابل مطالعه است.

{{vm.getProductPrice() | currency:'':0 | persianNumber}} ريال {{ vm.calcPriceMinusDiscount( 20 ) | currency:'':0 | persianNumber }} ريال
دانلود کتاب‌خوان چنانچه پیش از این کتاب‌خوان سینا را دانلود کرده‌اید، نیازی به دانلود مجدد آن نیست.

توضیحات

این پرسشنامه دارای 14 گویه بوده و توسط میرکرک و همکاران ساخته شده است. خرده مقیاس‌های آن براساس روش لیکرت نمره‌گذاری می‌شوند. پرسشنامه عواملی نظیر میزان تحمل نسبت به استفاده از اینترنت, میل و اشتیاق نسبت به آن, علائم ترک و اثرات منفی استفاده از اینترنت را می‌سنجد. ضمناً آزمون پایایی و روایی دارد.

پرسشنامه استفاده وسواس‌گونه از اینترنت موسسه علوم تحقیقات شناختی رفتاری سینا
آزمون های تشخیصی ریال 120,000.00
این پرسشنامه دارای 14 گویه بوده و توسط میرکرک و همکاران ساخته شده است. خرده مقیاس‌های آن براساس روش لیکرت نمره‌گذاری می‌شوند. پرسشنامه عواملی نظیر میزان تحمل نسبت به استفاده از اینترنت, میل و اشتیاق نسبت به آن, علائم ترک و اثرات منفی استفاده از اینترنت را می‌سنجد.