توضیحات
تعداد زیر مقیاس تعداد سوالات تعداد گزینه ها
گروه سنی
کودک نوجوان جوان و بزرگسال
روایی پایایی هنجار ایرانی هنجار خارجی درجه کیفیت
-- 14 5
-- --
--

این پرسشنامه دارای 14 گویه بوده و توسط میرکرک و همکاران ساخته شده است. خرده مقیاس‌های آن براساس روش لیکرت نمره‌گذاری می‌شوند. پرسشنامه عواملی نظیر میزان تحمل نسبت به استفاده از اینترنت, میل و اشتیاق نسبت به آن, علائم ترک و اثرات منفی استفاده از اینترنت را می‌سنجد. ضمناً آزمون پایایی و روایی دارد. 


پرسشنامه استفاده وسواس‌گونه از اینترنت


آزمون های تشخیصی و کلینیکی
این پرسشنامه دارای 14 گویه بوده و توسط میرکرک و همکاران ساخته شده است. خرده مقیاس‌های آن براساس روش لیکرت نمره‌گذاری می‌شوند. پرسشنامه عواملی نظیر میزان تحمل نسبت به استفاده از اینترنت, میل و اشتیاق نسبت به آن, علائم ترک و اثرات منفی استفاده از اینترنت را می‌سنجد.

این آزمون هم به صورت فایل قابل دانلود و هم نسخه کاغذی قابل سفارش است. درصورت انتخاب نوع کاغذی ، پس از ثبت سفارش آن در سایت می‌توانید آزمون را به‌صورت حضوری یا توسط پیک، پست و ... در تمام نقاط کشور دریافت کنید. در صورت خرید فایل آزمون پس از دانلود آن، آزمون از طریق برنامه کتاب‌خوان سینا به راحتی قابل مطالعه است.

{{vm.getProductPrice() | currency:'':0 | persianNumber}} ريال {{ vm.calcPriceMinusDiscount( 25 ) | currency:'':0 | persianNumber }} ريال
دانلود کتاب‌خوان چنانچه پیش از این کتاب‌خوان سینا را دانلود کرده‌اید، نیازی به دانلود مجدد آن نیست.

پرسشنامه استفاده وسواس‌گونه از اینترنت موسسه علوم تحقیقات شناختی رفتاری سینا
Rated 4.4/5 based on 504 customer reviews
پرسشنامه استفاده وسواس‌گونه از اینترنت
آزمون های تشخیصی و کلینیکی ریال 500,000.00
این پرسشنامه دارای 14 گویه بوده و توسط میرکرک و همکاران ساخته شده است. خرده مقیاس‌های آن براساس روش لیکرت نمره‌گذاری می‌شوند. پرسشنامه عواملی نظیر میزان تحمل نسبت به استفاده از اینترنت, میل و اشتیاق نسبت به آن, علائم ترک و اثرات منفی استفاده از اینترنت را می‌سنجد.