نگرش سنج کارآفرينی دانش‌آموزان دبيرستانی با هنجار ايرانی


نرم افزارهای روان شناسی
این پرسشنامه برای سنجش نگرش كارآفرینی در دانش آموزان دبیرستانی طراحی شده است و دارای 40 گویه است كه براساس مقیاس لیكرت چهار قسمتی تنظیم شده است. ضمناً آزمون دارای پایایی، روایی و هنجار ایرانی است...
{{vm.productInfoModel.Price | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

توضیحات

این پرسشنامه برای سنجش نگرش كارآفرینی در دانش آموزان دبیرستانی طراحی شده است و دارای 40 گویه است كه براساس مقیاس لیكرت چهار قسمتی تنظیم شده است. ضمناً آزمون دارای پایایی، روایی و هنجار ایرانی است.

از ویژگی‌های این نرم افزار می توان به محاسبه نتایج فردی و گروهی، امكان انتقال دیتا به spss و رایانه دیگر، پرینت از نتایج، sort نتایج بر حسب شناسه افراد، ایجاد خلاصه‌ای از وضعیت هر فرد و... اشاره كرد.

نگرش سنج کارآفرينی دانش‌آموزان دبيرستانی با هنجار ايرانی موسسه علوم تحقیقات شناختی رفتاری سینا نگرش سنج کارآفرينی دانش‌آموزان دبيرستانی با هنجار ايرانی
نرم افزارهای روان شناسی ریال 400,000.00
این پرسشنامه برای سنجش نگرش كارآفرینی در دانش آموزان دبیرستانی طراحی شده است و دارای 40 گویه است كه براساس مقیاس لیكرت چهار قسمتی تنظیم شده است. ضمناً آزمون دارای پایایی، روایی و هنجار ایرانی است...