توضیحات

تعداد صفحه: 107
قطع: وزیری
سال انتشار: 1396

 


نقش علوم اعصاب در طراحی موفق (احساسات و ادراکات چگونه اهمیت می یابند)


کتب منتشر شده
در این کتاب نقش عواطف، احساسات و ... در ادراک مورد توجه قرار گرفته است.