توضیحات

ویژگی‌های فیزیولوژیك انسان، بعضاً محدودیت‌های اداركی را به وی تحمیل می‌كند كه در پاره‌ای موارد ممكن است شناخت دقیق این محدویت‌ها ضروری باشد. محدودیت ادارك بینایی انسان در تشخیص سوسوی یك نقطه نورانی از این موارد است. دستگاه سوسوزن الكترونیك، وسیله‌ای‌ است كه محدودیت ادراكی ذكر شده را به طور دقیق اندازه‌گیری می‌كند.

مشخصات كلی دستگاه:

 • مدل :  961 RT
 • دقت تفكيك فركانس : 1/ هرتز
 • ولتاژ كار : 220 ولت
 • محدوده فركانس سوسو : 30 الی 60 هرتز
 • خطای تفكيك فركانس : 1/ هرتز
 • ابعاد :5/8× 11× 16
 • وزن تقريبی : 650 گرم 
 • برخی از كاربردهای آن عبارتند از:

  1- ارزیابی‌های تخصصی پرسنل مشاغل خاص صنعتی و نظامی

  2- بررسی‌های تجربی و آزمایشگاهی در مورد ارزیابی تأثیر داروها بر سطح هوشیاری

  3- مطالعات آزمایشگاهی ادراك(تعیین آستانه مطلق ادراك سوسو).


دستگاه سنجش آستانه ادراک سوسو مدل RT - 961


تجهیزات آزمایشگاهی و کلینیکی
ویژگی‌های فیزیولوژیك انسان، بعضاً محدودیت‌های اداركی را به وی تحمیل می‌كند كه در پاره‌ای موارد ممكن است شناخت دقیق این محدویت‌ها ضروری باشد. محدودیت ادارك بینایی انسان در تشخیص سوسوی یك نقطه نورانی از این موارد است. دستگاه سوسوزن الكترونیك، وسیله‌ای‌ است كه محدودیت ادراكی ذكر شده را به طور دقیق اندازه‌گیری می‌كند...