توضیحات

این دستگاه برای مطالعه‌ی سه نوع تعارض مثبت - مثبت (گرایشی - گرایشی), منفی - منفی (اجتنابی- اجتنابی) و مثبت- منفی (گرایشی- اجتنابی) به كار می‌رود.

برای كسب اطلاع بیشتر و آشنایی با كیفیت انجام آزمایش لطفاً به آزمایش شماره 56 (حل تعارضات) از كتاب راهنمای عملی روان‌شناسی تجربی, ترجمه‌ی آقای دكتر حمزه گنجی مراجعه فرمایید.

مشخصات كلی دستگاه:

  • مدل: RT- 893      
  • ابعاد: 6 * 26 * 27
  • ولتاژ كار: 220 ولت
  • وزن: 1 كيلوگرم

دستگاه تعارض‌نگار مدل RT - 893


تجهیزات آزمایشگاهی و کلینیکی
این دستگاه برای مطالعه‌ی سه نوع تعارض مثبت - مثبت (گرایشی - گرایشی), منفی - منفی (اجتنابی- اجتنابی) و مثبت- منفی (گرایشی- اجتنابی) به كار می‌رود. ..