توضیحات

اصطلاح حسی ـ حركتی، تمام استعدادها يا مهارت‌هايی را كه تحت عنوان: چالاكی، مهارت، دستكاری، چابكی‌حركتی، تطابق چشم و دست و هر نوع مهارت عضلانی ديگر ناميده می‎شود، در بر می‌گيرد. تست‌های حسی ـ حركتی استعدادهای عضلانی يا تركيبی از استعدادهای حسی و عضلانی را اندازه‌گيری می‌كند.

معرفی آزمون‌ ( طراحی دانشگاه پرديو فرانسه)

اين آزمون برای اندازه‌گيری مهارت دستی و هماهنگی چشم و دست به‌كار می‌رود و به‌طور وسيعی در روان‌شناسی صنعتی مورد استفاده قرار گرفته است.

مشخصات دستگاه:

  • وزن: 2/2 كيلوگرم
  • ابعاد: 5/2 * 25 * 37

كاربرد:

  • ارزيابی مهارت دستی (يك طرفه و دو طرفه)

 

نمره گذاری:

در آزمون معرفی شده و آزمون‌هايی از اين قبيل به دو شيوه می‌توان نمره آزمودنی را مشخص كرد:

1 – اندازه‌گيری مدت زمانی كه طول می‌كشد تا تكليف تمام بشود با استفاده از كرنومتر.

2 – انجام تكليف در يك زمان مشخص از پيش تعيين شده و سپس شمارش ميزان موفقيت آزمودنی در جاگذاری قطعات.


پردیوپگ بورد PURDUE PEG BOAR- مدل RT-911


تجهیزات آزمایشگاهی و کلینیکی
اصطلاح حسی ـ حركتی، تمام استعدادها يا مهارت‌هايی را كه تحت عنوان: چالاكی، مهارت، دستكاری، چابكی‌حركتی، تطابق چشم و دست و هر نوع مهارت عضلانی ديگر ناميده می‎شود، در بر می‌گيرد. تست‌های حسی ـ حركتی استعدادهای عضلانی يا تركيبی از استعدادهای حسی و عضلانی را اندازه‌گيری می‌كند...