توضیحات

شبیه ساز ماشین سواری، ترن هوایی و .... قابل استفاده در برنامه‌های کاربردی درمان PTSD سوانح رانندگی و ...


صندلی مخصوص اجرای اپلیکیشن های واقعیت مجازی


تجهیزات و نرم افزارهای واقعیت مجازی
شبیه ساز ماشین سواری، ترن هوایی و .... قابل استفاده در برنامه‌های کاربردی درمان PTSD سوانح رانندگی و ...
{{vm.getProductPrice() | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

صندلی مخصوص اجرای اپلیکیشن های واقعیت مجازی موسسه علوم تحقیقات شناختی رفتاری سینا
Rated 4.0/5 based on 1600 customer reviews
صندلی مخصوص اجرای اپلیکیشن های واقعیت مجازی
تجهیزات و نرم افزارهای واقعیت مجازی ریال 1,200,000,000.00
شبیه ساز ماشین سواری، ترن هوایی و .... قابل استفاده در برنامه‌های کاربردی درمان PTSD سوانح رانندگی و ...