آزمون های فرافکن


توجه: قبل از هر اقدامی برای خرید کتاب یا آزمون، لطفاً برنامه رایگان کتاب‌خوان موسسه را دانلود کنید. لطفاً برای افزودن به سبد خرید، روی محصول کلیک کنید. دانلود کتاب‌خوان

20 % تخفیف

آزمون اندریافت کودکان C.A.T

{{550000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

20 % تخفیف

آزمون داستان تصویری سیموندز

{{400000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

20 % تخفیف

آزمـون اندریافت مـوضوع‏ T.A.T

{{850000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

20 % تخفیف

آزمون اندریافت سالمندان S.A.T

{{200000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

20 % تخفیف

آزمون جملات نیمه تمام ساکس

{{80000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

20 % تخفیف

آزمون جملات نیمه تمام راتر

{{80000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

20 % تخفیف

آزمون رورشاخ

{{1100000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

20 % تخفیف

آزمون فرافکن انگیزه پیشرفت

{{230000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال