توضیحات
تعداد زیر مقیاس تعداد سوالات تعداد گزینه ها
گروه سنی
کودک نوجوان جوان و بزرگسال
روایی پایایی هنجار ایرانی هنجار خارجی درجه کیفیت
-- 36 ماده متفاوت
--
-- --

این مقیاس به منظور ارزیابی توانایی حرکتی کودکان 14-5 ساله توسط اوزرتسکی طراحی شد. دارای 36 ماده است و مهارت‌های حرکتی گوناگون، مانند مهارت انگشتان، هماهنگی چشم، دست و فعالیت‌های عضلات بزرگ دست‌ها، بازوها، پاها و تنه بدن را مورد بررسی و اندازه‌گیری قرار می‌دهد. 


آزمون لینکن اوزرتسکی مقیاس رشد حرکتی


آزمون های استعداد و توانایی
این مقیاس به منظور ارزیابی توانایی حرکتی کودکان 14-5 ساله توسط اوزرتسکی طراحی شد. دارای 36 ماده است و مهارت‌های حرکتی گوناگون، مانند مهارت انگشتان، هماهنگی چشم، دست و فعالیت‌های عضلات بزرگ دست‌ها، بازوها، پاها و تنه بدن را مورد بررسی و اندازه‌گیری قرار می‌دهد.

به علت ابزاری بودن امکان دانلود این آزمون وجود ندارد. پس از ثبت سفارش این آزمون در سایت می‌توانید آن را به‌صورت حضوری یا توسط پیک، پست و ... در تمام نقاط کشور دریافت کنید.

{{vm.getProductPrice() | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

آزمون لینکن اوزرتسکی مقیاس رشد حرکتی موسسه علوم تحقیقات شناختی رفتاری سینا
Rated 4.1/5 based on 301 customer reviews
آزمون لینکن  اوزرتسکی مقیاس رشد حرکتی
آزمون های استعداد و توانایی ریال 3,800,000.00
این مقیاس به منظور ارزیابی توانایی حرکتی کودکان 14-5 ساله توسط اوزرتسکی طراحی شد. دارای 36 ماده است و مهارت‌های حرکتی گوناگون، مانند مهارت انگشتان، هماهنگی چشم، دست و فعالیت‌های عضلات بزرگ دست‌ها، بازوها، پاها و تنه بدن را مورد بررسی و اندازه‌گیری قرار می‌دهد.