توضیحات
تعداد زیر مقیاس تعداد سوالات تعداد گزینه ها
گروه سنی
کودک نوجوان جوان و بزرگسال
روایی پایایی هنجار ایرانی هنجار خارجی درجه کیفیت
- 81 7
--
--

یک ابزار خودسنجی است که به طور عمده، برای ارزیابی جهت‌گیری مطالعه دانشجویان و شیوه استفاده آنها از انواع راهبردهای یادگیری طراحی شده است. سه بخش انگیزش، راهبردهای شناختی و فراشناختی، و بخش سوم، راهبردهای یادگیری مربوط به مدیریت منابع را بررسی می‌کند. وسیله‌ای روا ، پایا و مفید برای اندازه‌گیری انگیزش و راهبردهای یادگیری است. 


پرسشنامـه‌ راهبردهای انگیزشی برای یادگیری


آزمون های استعداد و توانایی
یک ابزار خودسنجی است که به طور عمده، برای ارزیابی جهت‌گیری مطالعه دانشجویان و شیوه استفاده آنها از انواع راهبردهای یادگیری طراحی شده است. سه بخش انگیزش، راهبردهای شناختی و فراشناختی، و بخش سوم، راهبردهای یادگیری مربوط به مدیریت منابع را بررسی می‌کند. وسیله‌ای روا ، پایا و مفید برای اندازه‌گیری انگیزش و راهبردهای یادگیری است.

این آزمون هم به صورت فایل قابل دانلود و هم نسخه کاغذی قابل سفارش است. درصورت انتخاب نوع کاغذی ، پس از ثبت سفارش آن در سایت می‌توانید آزمون را به‌صورت حضوری یا توسط پیک، پست و ... در تمام نقاط کشور دریافت کنید. در صورت خرید فایل آزمون پس از دانلود آن، آزمون از طریق برنامه کتاب‌خوان سینا به راحتی قابل مطالعه است.

{{vm.getProductPrice() | currency:'':0 | persianNumber}} ريال {{ vm.calcPriceMinusDiscount( 25 ) | currency:'':0 | persianNumber }} ريال
دانلود کتاب‌خوان چنانچه پیش از این کتاب‌خوان سینا را دانلود کرده‌اید، نیازی به دانلود مجدد آن نیست.

پرسشنامـه‌ راهبردهای انگیزشی برای یادگیری موسسه علوم تحقیقات شناختی رفتاری سینا
Rated 4.3/5 based on 323 customer reviews
پرسشنامـه‌ راهبردهای انگیزشی برای یادگیری
آزمون های استعداد و توانایی ریال 40,000.00
یک ابزار خودسنجی است که به طور عمده، برای ارزیابی جهت‌گیری مطالعه دانشجویان و شیوه استفاده آنها از انواع راهبردهای یادگیری طراحی شده است. سه بخش انگیزش، راهبردهای شناختی و فراشناختی، و بخش سوم، راهبردهای یادگیری مربوط به مدیریت منابع را بررسی می‌کند. وسیله‌ای روا ، پایا و مفید برای اندازه‌گیری انگیزش و راهبردهای یادگیری است.