توضیحات
تعداد زیر مقیاس تعداد سوالات تعداد گزینه ها
گروه سنی
کودک نوجوان جوان و بزرگسال
روایی پایایی هنجار ایرانی هنجار خارجی درجه کیفیت
- 52 5
--
-- --

این پرسشنامه برای توصیف منظم شیوه‌های مطالعه و یادگیری دانش‌آموزان تدوین شده‌است و امکان طراحی برنامه‌های اصلاح رفتار مطالعه کردن را فراهم می‌کند. سه رویکرد عمده در مطالعه را اندازه‌گیری می‌کند که هر رویکرد نیز از مقیاس‌های فرعی تشکیل شده‌است. پرسشنامه بر روی 817 نفر از دانشجویان سال اول رشته‌های مختلف دانشگاه‌های انگلیس اجرا و نتایج تحلیل عاملی نشان داده است که جهت اندازه‌گیری سه رویکرد مطالعه مناسب است.


پرسشنامه رویکردهای مطالعه


آزمون های استعداد و توانایی
این پرسشنامه برای توصیف منظم شیوه‌های مطالعه و یادگیری دانش‌آموزان تدوین شده‌است و امکان طراحی برنامه‌های اصلاح رفتار مطالعه کردن را فراهم می‌کند. سه رویکرد عمده در مطالعه را اندازه‌گیری می‌کند که هر رویکرد نیز از مقیاس‌های فرعی تشکیل شده‌است. پرسشنامه بر روی 817 نفر از دانشجویان سال اول رشته‌های مختلف دانشگاه‌های انگلیس اجرا و نتایج تحلیل عاملی نشان داده است که جهت اندازه‌گیری سه رویکرد مطالعه مناسب است.

این آزمون هم به صورت فایل قابل دانلود و هم نسخه کاغذی قابل سفارش است. درصورت انتخاب نوع کاغذی ، پس از ثبت سفارش آن در سایت می‌توانید آزمون را به‌صورت حضوری یا توسط پیک، پست و ... در تمام نقاط کشور دریافت کنید. در صورت خرید فایل آزمون پس از دانلود آن، آزمون از طریق برنامه کتاب‌خوان سینا به راحتی قابل مطالعه است.

{{vm.getProductPrice() | currency:'':0 | persianNumber}} ريال
دانلود کتاب‌خوان چنانچه پیش از این کتاب‌خوان سینا را دانلود کرده‌اید، نیازی به دانلود مجدد آن نیست.

پرسشنامه رویکردهای مطالعه موسسه علوم تحقیقات شناختی رفتاری سینا
Rated 4.4/5 based on 324 customer reviews
پرسشنامه رویکردهای مطالعه
آزمون های استعداد و توانایی ریال 400,000.00
این پرسشنامه برای توصیف منظم شیوه‌های مطالعه و یادگیری دانش‌آموزان تدوین شده‌است و امکان طراحی برنامه‌های اصلاح رفتار مطالعه کردن را فراهم می‌کند. سه رویکرد عمده در مطالعه را اندازه‌گیری می‌کند که هر رویکرد نیز از مقیاس‌های فرعی تشکیل شده‌است. پرسشنامه بر روی 817 نفر از دانشجویان سال اول رشته‌های مختلف دانشگاه‌های انگلیس اجرا و نتایج تحلیل عاملی نشان داده است که جهت اندازه‌گیری سه رویکرد مطالعه مناسب است.