توضیحات
تعداد زیر مقیاس تعداد سوالات تعداد گزینه ها
گروه سنی
کودک نوجوان جوان و بزرگسال
روایی پایایی هنجار ایرانی هنجار خارجی درجه کیفیت
- 39 5
-- --
-- --

این پرسشنامه اثر بائر- اسمیت و آلن است و دارای 39 سؤال است که جنبه‌های مختلف توجه (مشاهده – توضیح - عمل با آگاهی و پذیرش بدون قضاوت) را مورد اندازه‌گیری قرار می‌دهد. پاسخ‌دهنده می‌بایست میزان انعکاس گویه‌های مطرح شده در تجربه خود را در طیف لیکرت پنج قسمتی مشخص کند. ضمنا آزمون دارای پایایی و روایی است. 


پرسشنامه مهارت‌های هوشیاری کنتاکی


آزمون های استعداد و توانایی
این پرسشنامه اثر بائر- اسمیت و آلن است و دارای 39 سؤال است که جنبه‌های مختلف توجه (مشاهده – توضیح - عمل با آگاهی و پذیرش بدون قضاوت) را مورد اندازه‌گیری قرار می‌دهد.

این آزمون هم به صورت فایل قابل دانلود و هم نسخه کاغذی قابل سفارش است. درصورت انتخاب نوع کاغذی ، پس از ثبت سفارش آن در سایت می‌توانید آزمون را به‌صورت حضوری یا توسط پیک، پست و ... در تمام نقاط کشور دریافت کنید. در صورت خرید فایل آزمون پس از دانلود آن، آزمون از طریق برنامه کتاب‌خوان سینا به راحتی قابل مطالعه است.

{{vm.getProductPrice() | currency:'':0 | persianNumber}} ريال {{ vm.calcPriceMinusDiscount( 25 ) | currency:'':0 | persianNumber }} ريال
دانلود کتاب‌خوان چنانچه پیش از این کتاب‌خوان سینا را دانلود کرده‌اید، نیازی به دانلود مجدد آن نیست.

پرسشنامه مهارت‌های هوشیاری کنتاکی موسسه علوم تحقیقات شناختی رفتاری سینا
Rated 4.0/5 based on 305 customer reviews
پرسشنامه مهارت‌های هوشیاری کنتاکی
آزمون های استعداد و توانایی ریال 400,000.00
این پرسشنامه اثر بائر- اسمیت و آلن است و دارای 39 سؤال است که جنبه‌های مختلف توجه (مشاهده – توضیح - عمل با آگاهی و پذیرش بدون قضاوت) را مورد اندازه‌گیری قرار می‌دهد.