توضیحات

این پرسشنامه نیاز به پیشرفت را می‌سنجد. مواد پرسشنامه بر اساس نه ویژگی متمایز كننده افراد دارای انگیزه پیشرفت بالا مانند مقاومت طولانی در مواجهه با تكالیف با سطح دشواری متوسط، از افراد با انگیزه پایین؛ تهیه شده است.

از ویژگی‌های این نرم افزار می توان به محاسبه نتایج فردی و گروهی، امكان انتقال دیتا به spss و رایانه دیگر، پرینت از نتایج، sort نتایج بر حسب شناسه افراد، ایجاد خلاصه‌ای از وضعیت هر فرد و... اشاره كرد.


انگیزه پیشرفت هرمنس


نرم افزارهای روان شناسی
این پرسشنامه نیاز به پیشرفت را می‌سنجد. مواد پرسشنامه بر اساس نه ویژگی متمایز کننده افراد دارای انگیزه پیشرفت بالا مانند مقاومت طولانی در مواجهه با تکالیف با سطح دشواری متوسط، از افراد با انگیزه پایین؛ تهیه شده است.
{{vm.getProductPrice() | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

انگیزه پیشرفت هرمنس موسسه علوم تحقیقات شناختی رفتاری سینا
Rated 4.4/5 based on 4 customer reviews
انگیزه پیشرفت هرمنس
نرم افزارهای روان شناسی ریال 1,500,000.00
این پرسشنامه نیاز به پیشرفت را می‌سنجد. مواد پرسشنامه بر اساس نه ویژگی متمایز کننده افراد دارای انگیزه پیشرفت بالا مانند مقاومت طولانی در مواجهه با تکالیف با سطح دشواری متوسط، از افراد با انگیزه پایین؛ تهیه شده است.