توضیحات

تعداد صفحه: 82
قطع: رحلی
سال انتشار: 1395

با کاغذ گلاسه و تمام رنگی. شامل ده ها تمرین بازی گونه برای تقویت ذهنی کلاس اولی ها


ویتامین ذهن


کتب منتشر شده ( توان بخشی شناختی )
کتاب ویتامین ذهن (مجموعه تمرین و بازی برای توان افزایی ذهنی فارسی و ریاضی اولی ها).
{{vm.getProductPrice() | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

ویتامین ذهن موسسه علوم تحقیقات شناختی رفتاری سینا
Rated 4.0/5 based on 1000 customer reviews
ویتامین ذهن
کتب منتشر شده ریال 700,000.00
کتاب ویتامین ذهن (مجموعه تمرین و بازی برای توان افزایی ذهنی فارسی و ریاضی اولی ها).