توضیحات

تعداد صفحه: 206
قطع: وزیری
سال انتشار: 1395

 


ارزیابی نوروسایکولوژیک


کتب منتشر شده
در این کتاب خواننده با روش های مختلف های نوروسایکولوژیک آشنا می شود.
{{vm.getProductPrice() | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

ارزیابی نوروسایکولوژیک موسسه علوم تحقیقات شناختی رفتاری سینا
Rated 4.2/5 based on 1002 customer reviews
ارزیابی نوروسایکولوژیک
کتب منتشر شده ریال 2,200,000.00
در این کتاب خواننده با روش های مختلف های نوروسایکولوژیک آشنا می شود.