توضیحات

تعداد صفحه: 134
قطع: وزیری
سال انتشار: 1396

 


راهنمای کاربردی پرسشنامه شخصیتی MMPI - 2


کتب منتشر شده
شامل روایی، پایایی، توضیح مقیاس ها، روش نمره گذاری، نیمرخ ها و تفسیر کدهای 2 و 3 نقطه ای
{{vm.getProductPrice() | currency:'':0 | persianNumber}} ريال {{ vm.calcPriceMinusDiscount( 10 ) | currency:'':0 | persianNumber }} ريال

راهنمای کاربردی پرسشنامه شخصیتی MMPI - 2 موسسه علوم تحقیقات شناختی رفتاری سینا
Rated 4.0/5 based on 1005 customer reviews
راهنمای کاربردی پرسشنامه شخصیتی MMPI - 2
کتب منتشر شده ریال 900,000.00
شامل روایی، پایایی، توضیح مقیاس ها، روش نمره گذاری، نیمرخ ها و تفسیر کدهای 2 و 3 نقطه ای