توضیحات

تعداد صفحه: 134
قطع: وزیری
سال انتشار: 1396

 


راهنمای کاربردی پرسشنامه شخصیتی MMPI - 2


کتب منتشر شده
شامل روایی، پایایی، توضیح مقیاس ها، روش نمره گذاری، نیمرخ ها و تفسیر کدهای 2 و 3 نقطه ای