توضیحات

تعداد صفحه: 16
قطع: خشتی
سال انتشار: 1396

 


قصه های زاقوری (پرورش شناختی کودکان)


کتب منتشر شده
با کاغذ گلاسه و تمام رنگی برای گروه سنی الف و ب شامل 3 قصه کوتاه برای افزایش اعتماد به نفس و خودباوری کودکان است.
{{vm.getProductPrice() | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

قصه های زاقوری (پرورش شناختی کودکان) موسسه علوم تحقیقات شناختی رفتاری سینا
Rated 4.1/5 based on 1011 customer reviews
قصه های زاقوری (پرورش شناختی کودکان)
کتب منتشر شده ریال 95,000.00
با کاغذ گلاسه و تمام رنگی برای گروه سنی الف و ب شامل 3 قصه کوتاه برای افزایش اعتماد به نفس و خودباوری کودکان است.