توضیحات
زیر مقیاس تعداد سوالات گزینه ها
گروه سنی
کودک نوجوان جوان و بزرگسال
روایی پایایی هنجار ایرانی هنجار خارجی درجه کیفیت
ندارد 22 متفاوت
-- -- --

این آزمون از 22 قطعه تشکیل یافته است که از لحاظ رنگ، شکل، ارتفاع، و سطح با هم فرق دارند و بر اساس چگونگی طبقه‌بندی آزمودنی از آنها، فرایند مفهوم سازی و میزان استفاده از تفکر مفهومی در حل مسئله را می‌سنجد. این آزمون در ارزیابی بالینی و سنجش اختلال تفکر در افراد روان‌پریش نیز کاربرد دارد.

 


آزمون شکل گیری مفهوم ویگوتسکی


آزمون های هوش و حافظه
این آزمون از 22 قطعه تشکیل یافته است که از لحاظ رنگ، شکل، ارتفاع، و سطح با هم فرق دارند و بر اساس چگونگی طبقه‌بندی آزمودنی از آنها، فرایند مفهوم سازی و میزان استفاده از تفکر مفهومی در حل مسئله را می‌سنجد.

به علت ابزاری بودن امکان دانلود این آزمون وجود ندارد. پس از ثبت سفارش این آزمون در سایت می‌توانید آن را به‌صورت حضوری یا توسط پیک، پست و ... در تمام نقاط کشور دریافت کنید.

{{vm.getProductPrice() | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

آزمون شکل گیری مفهوم ویگوتسکی موسسه علوم تحقیقات شناختی رفتاری سینا
Rated 4.0/5 based on 20 customer reviews
آزمون شکل گیری مفهوم ویگوتسکی
آزمون های هوش و حافظه ریال 950,000.00
این آزمون از 22 قطعه تشکیل یافته است که از لحاظ رنگ، شکل، ارتفاع، و سطح با هم فرق دارند و بر اساس چگونگی طبقه‌بندی آزمودنی از آنها، فرایند مفهوم سازی و میزان استفاده از تفکر مفهومی در حل مسئله را می‌سنجد.