توضیحات
تعداد زیر مقیاس تعداد سوالات گزینه ها
گروه سنی
کودک نوجوان جوان و بزرگسال
روایی پایایی هنجار ایرانی هنجار خارجی درجه کیفیت
15 ابزاری است متفاوت
-- --
--

وکسلر کودکان چهار برای افراد 6 تا 16 طراحی شده و در ایران توسط دکتر محمدرضا عابدی، دکتر احمد صادقی و دکتر محمد ربیعی ترجمه، انطباق و هنجاریابی شده است. مقیاس هوشی وکسلر چهار از 15 خرده آزمون تشکیل شده است. در این مقیاس پنج نوع هوشبهر سنجیده می‌شود که شامل هوشبهرکل و چهار هوشبهر درک مطلب، استدلال ادراکی، حافظه فعال و سرعت پردازش است.

خرده آزمون‌های اصلی این مقیاس عبارتند از:

 1. شباهت
 2. واژگان
 3. درک مطلب
 4. طراحی با مکعب‌ها
 5. مفاهیم تصویری
 6. استدلال تصویری
 7. فراخنای ارقام
 8. توالی حروف و عدد
 9. رمز نویسی
 10. نماد یابی

خرده آزمون‌های اختیاری عبارتند از:

 1. اطلاعات عمومی
 2. استدلال کلامی
 3. تکمیل تصاویر
 4. حساب
 5. خط زنی

وکسلر کودکان 4 WISC-IV


آزمون های هوش و حافظه
وکسلر کودکان چهار برای افراد 6 تا 16 طراحی شده و در ایران توسط دکتر محمدرضا عابدی، دکتر احمد صادقی و دکتر محمد ربیعی ترجمه، انطباق و هنجاریابی شده است.

به علت ابزاری بودن امکان دانلود این آزمون وجود ندارد. پس از ثبت سفارش این آزمون در سایت می‌توانید آن را به‌صورت حضوری یا توسط پیک، پست و ... در تمام نقاط کشور دریافت کنید.

{{vm.getProductPrice() | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

وکسلر کودکان 4 WISC-IV موسسه علوم تحقیقات شناختی رفتاری سینا
Rated 4.4/5 based on 24 customer reviews
وکسلر کودکان 4 WISC-IV
آزمون های هوش و حافظه ریال 5,300,000.00
وکسلر کودکان چهار برای افراد 6 تا 16 طراحی شده و در ایران توسط دکتر محمدرضا عابدی، دکتر احمد صادقی و دکتر محمد ربیعی ترجمه، انطباق و هنجاریابی شده است.