توضیحات
تعداد زیر مقیاس تعداد سوالات گزینه ها
گروه سنی
کودک نوجوان جوان و بزرگسال
روایی پایایی هنجار ایرانی هنجار خارجی درجه کیفیت
11 ابزاری است متفاوت
-- --
-- --

این مقیاس که توسط وکسلر در سال 1940 تهیه شده و در سال 1955 مورد تجدید نظر قرار گرفته است دارای دو حیطه کلامی و غیرکلامی‌ است و دارای 11 خرده آزمون است. مقیاس هوشی تجدید نظر شده وکسلر برای بزرگسالان در سال 1373 توسط دکتر براهنی و همکاران هنجاریابی شده است. 


وکسلر بزرگسالان تجدیدنظرشده WAIS-R


آزمون های هوش و حافظه
این مقیاس که توسط وکسلر در سال 1940 تهیه شده و در سال 1955 مورد تجدید نظر قرار گرفته است دارای دو حیطه کلامی و غیرکلامی‌ است و دارای 11 خرده آزمون است.

به علت ابزاری بودن امکان دانلود این آزمون وجود ندارد. پس از ثبت سفارش این آزمون در سایت می‌توانید آن را به‌صورت حضوری یا توسط پیک، پست و ... در تمام نقاط کشور دریافت کنید.

{{vm.getProductPrice() | currency:'':0 | persianNumber}} ريال {{ vm.calcPriceMinusDiscount( 15 ) | currency:'':0 | persianNumber }} ريال

وکسلر بزرگسالان تجدیدنظرشده WAIS-R موسسه علوم تحقیقات شناختی رفتاری سینا
Rated 4.0/5 based on 25 customer reviews
وکسلر بزرگسالان تجدیدنظرشده  WAIS-R
آزمون های هوش و حافظه ریال 7,500,000.00
این مقیاس که توسط وکسلر در سال 1940 تهیه شده و در سال 1955 مورد تجدید نظر قرار گرفته است دارای دو حیطه کلامی و غیرکلامی‌ است و دارای 11 خرده آزمون است.