توضیحات
تعداد زیر مقیاس سوالات تعداد گزینه ها
گروه سنی
کودک نوجوان جوان و بزرگسال
روایی پایایی هنجار ایرانی هنجار خارجی درجه کیفیت
18 ابزاری است متفاوت
-- --
-- -- --

نسخه ایرانی حافظه بالینی وکسلر دارای پایایی و اعتبار بوده و برای جمعیت ایرانی 20 تا 25 هنجار شده‌است. مقیاس حافظه بالینی وکسلر نسخه سوم (WMS-III) شامل 18 خرده مقیاس است که 11 خرده مقیاس از WMS-R تجدیدنظر شده و 7 خرده مقیاس جدید است. 11 خرده مقیاس اولیه عبارتند از:

 1. اطلاعات و جهت‌یابی
 2. حافظه منطقی
 3. I -حافظه منتطقی
 4. II -تداعی جفت‌های کلامی
 5. I -تداعی جفت‌های کلامی
 6. II -بازسازی دیداری
 7. I  -بازسازی دیداری
 8. II -گستره فضایی
 9. کنترل ذهنی
 10. فراخنای ارقام
 11. بازشناسی شنیداری

هفت خرده مقیاس جدید و اختیاری عبارتند از:

 1. مقیاس صورت‌ها
 2. مقیاس صورت‌ها
 3. II - تصاویر خانواده
 4. I - تصاویر خانواده
 5. II - لیست لغات
 6. I - لیست لغات
 7. II  -توالی حروف ارقام

بعضی از خرده مقیاس‌ها به دو وضعیت تقسیم می‌شوند: وضعیت فوری (I) و وضعیت تاخیری (II) که در حدود 25-35 دقیقه بعد از وضعیت فوری اجرا می‌شود. شاخص‌ها و ترکیبات WMS-III شامل:

 1. فوری شنیداری
 2. فوری دیداری
 3. حافظه فوری
 4. تاخیر شنیداری
 5. تاخیر دیداری
 6. بازشناسی شنیداری تاخیری
 7. حافظه عمومی
 8. حافظه فعال
 9. ترکیبات فرایند شنیداری
 10. یادگیری تک کوشش
 11. فلات (شیب) آموزشی
 12. اندوزش
 13. بازیابی

است.

 


آزمون حافظه بالینی وکسلر WMS-III (هنجار ایرانی 20 تا 25 سال)


آزمون های هوش و حافظه
نسخه ایرانی حافظه بالینی وکسلر دارای پایایی و اعتبار بوده و برای جمعیت ایرانی 20 تا 25 هنجار شده است. مقیاس حافظه بالینی وکسلر نسخه سوم (WMS-III) شامل 18 خرده مقیاس است که 11 خرده مقیاس از WMS-R تجدیدنظر شده و 7 خرده مقیاس جدید است.

به علت ابزاری بودن امکان دانلود این آزمون وجود ندارد. پس از ثبت سفارش این آزمون در سایت می‌توانید آن را به‌صورت حضوری یا توسط پیک، پست و ... در تمام نقاط کشور دریافت کنید.

{{vm.getProductPrice() | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

آزمون حافظه بالینی وکسلر WMS-III (هنجار ایرانی 20 تا 25 سال) موسسه علوم تحقیقات شناختی رفتاری سینا
Rated 4.0/5 based on 5 customer reviews
آزمون حافظه بالینی وکسلر WMS-III (هنجار ایرانی 20 تا 25 سال)
آزمون های هوش و حافظه ریال 25,500,000.00
نسخه ایرانی حافظه بالینی وکسلر دارای پایایی و اعتبار بوده و برای جمعیت ایرانی 20 تا 25 هنجار شده است. مقیاس حافظه بالینی وکسلر نسخه سوم (WMS-III) شامل 18 خرده مقیاس است که 11 خرده مقیاس از WMS-R تجدیدنظر شده و 7 خرده مقیاس جدید است.