توضیحات
زیر مقیاس تعداد سوالات تعداد گزینه ها
گروه سنی
کودک نوجوان جوان و بزرگسال
روایی پایایی هنجار ایرانی هنجار خارجی درجه کیفیت
ندارد 55 5
-- --
--

اگر شخصیت انسان را یک پیوستار فرض کنیم تیپ رفتاری نوع A با ویژگی‌هایی مانند گرایش قوی برای پیشرفت، خصومت؛ رقابت ستیزی، تمایل برای شناخت و رشد تحت فشار زیاد زمان، در یک طرف پیوستار؛ و تیپ55 C با ویژگی‌های متضاد در طرف دیگر این پیوستار قراردارد. تیپ B نیز با ویژگی‌های رفتاری متعادل، در بین این دو کرانه قرار گرفته است. آزمون تیپ شخصیتی فرد را نشان می‌دهد.

 


پرسشنامه شخصیت آ 55 سوالی


آزمون های شخصیتی
اگر شخصیت انسان را یک پیوستار فرض کنیم تیپ رفتاری نوع A با ویژگی‌هایی مانند گرایش قوی برای پیشرفت، خصومت؛ رقابت ستیزی، تمایل برای شناخت و رشد تحت فشار زیاد زمان، در یک طرف پیوستار؛ و تیپ C با ویژگی‌های متضاد در طرف دیگر این پیوستار قراردارد.

این آزمون هم به صورت فایل قابل دانلود و هم نسخه کاغذی قابل سفارش است. درصورت انتخاب نوع کاغذی ، پس از ثبت سفارش آن در سایت می‌توانید آزمون را به‌صورت حضوری یا توسط پیک، پست و ... در تمام نقاط کشور دریافت کنید. در صورت خرید فایل آزمون پس از دانلود آن، آزمون از طریق برنامه کتاب‌خوان سینا به راحتی قابل مطالعه است.

{{vm.getProductPrice() | currency:'':0 | persianNumber}} ريال
دانلود کتاب‌خوان چنانچه پیش از این کتاب‌خوان سینا را دانلود کرده‌اید، نیازی به دانلود مجدد آن نیست.

پرسشنامه شخصیت آ 55 سوالی موسسه علوم تحقیقات شناختی رفتاری سینا
Rated 4.4/5 based on 109 customer reviews
پرسشنامه شخصیت آ 55 سوالی
آزمون های شخصیتی ریال 800,000.00
اگر شخصیت انسان را یک پیوستار فرض کنیم تیپ رفتاری نوع A با ویژگی‌هایی مانند گرایش قوی برای پیشرفت، خصومت؛ رقابت ستیزی، تمایل برای شناخت و رشد تحت فشار زیاد زمان، در یک طرف پیوستار؛ و تیپ C با ویژگی‌های متضاد در طرف دیگر این پیوستار قراردارد.