توضیحات
تعداد زیر مقیاس تعداد سوالات تعداد گزینه ها
گروه سنی
کودک نوجوان جوان و بزرگسال
روایی پایایی هنجار ایرانی هنجار خارجی درجه کیفیت
-- 30 3
--
-- --

این آزمون دارای 30 سؤال از پرسش‌های سنخ استواری سازگاری و نااستواری هیجانی مربوط به عزت نفس است که در مقابل احساس حقارت قرار گرفته است. استواری سازگاری از صفاتی مانند عزت نفس، خوشی و آرامش و نااستواری هیجانی از صفاتی مانند احساس حقارت، افسردگی و نگرانی تشکیل شده است. 


آزمون عزت نفس آیزنک


آزمون های شخصیتی
این آزمون دارای 30 سؤال از پرسش‌های سنخ استواری سازگاری و نااستواری هیجانی مربوط به عزت نفس است که در مقابل احساس حقارت قرار گرفته است.

این آزمون هم به صورت فایل قابل دانلود و هم نسخه کاغذی قابل سفارش است. درصورت انتخاب نوع کاغذی ، پس از ثبت سفارش آن در سایت می‌توانید آزمون را به‌صورت حضوری یا توسط پیک، پست و ... در تمام نقاط کشور دریافت کنید. در صورت خرید فایل آزمون پس از دانلود آن، آزمون از طریق برنامه کتاب‌خوان سینا به راحتی قابل مطالعه است.

{{vm.getProductPrice() | currency:'':0 | persianNumber}} ريال
دانلود کتاب‌خوان چنانچه پیش از این کتاب‌خوان سینا را دانلود کرده‌اید، نیازی به دانلود مجدد آن نیست.

آزمون عزت نفس آیزنک موسسه علوم تحقیقات شناختی رفتاری سینا
Rated 4.1/5 based on 121 customer reviews
آزمون عزت نفس آیزنک
آزمون های شخصیتی ریال 150,000.00
این آزمون دارای 30 سؤال از پرسش‌های سنخ استواری سازگاری و نااستواری هیجانی مربوط به عزت نفس است که در مقابل احساس حقارت قرار گرفته است.