توضیحات
تعداد زیر مقیاس تعداد سوالات تعداد گزینه ها
گروه سنی
کودک نوجوان جوان و بزرگسال
روایی پایایی هنجار ایرانی هنجار خارجی درجه کیفیت
- 30 3و10
-- --
-- --

این پرسشنامه به منظور بررسی تناسب شغل با خصوصیات افراد و میزان رضایت آنان از شغل خود تهیه شده است که شامل 30 سؤال چند گزینه ای است که پس از محاسبه امتیازات مربوط براساس طبقه بندی داهد شده قابل تحلیل است. برای این آزمون منبع مشخصی ذکر نشده است و هنجاریابی نیز ندارد. 


آزمون رضایت شغلی


آزمون های شغلی و سازمانی
این پرسشنامه به منظور بررسی تناسب شغل با خصوصیات افراد و میزان رضایت آنان از شغل خود تهیه شده است که شامل 30 سؤال چند گزینه ای است که پس از محاسبه امتیازات مربوط براساس طبقه بندی داهد شده قابل تحلیل است.

این آزمون هم به صورت فایل قابل دانلود و هم نسخه کاغذی قابل سفارش است. درصورت انتخاب نوع کاغذی ، پس از ثبت سفارش آن در سایت می‌توانید آزمون را به‌صورت حضوری یا توسط پیک، پست و ... در تمام نقاط کشور دریافت کنید. در صورت خرید فایل آزمون پس از دانلود آن، آزمون از طریق برنامه کتاب‌خوان سینا به راحتی قابل مطالعه است.

{{vm.getProductPrice() | currency:'':0 | persianNumber}} ريال {{ vm.calcPriceMinusDiscount( 25 ) | currency:'':0 | persianNumber }} ريال
دانلود کتاب‌خوان چنانچه پیش از این کتاب‌خوان سینا را دانلود کرده‌اید، نیازی به دانلود مجدد آن نیست.

آزمون رضایت شغلی موسسه علوم تحقیقات شناختی رفتاری سینا
Rated 4.2/5 based on 907 customer reviews
آزمون رضایت شغلی
آزمون های شغلی و سازمانی ریال 250,000.00
این پرسشنامه به منظور بررسی تناسب شغل با خصوصیات افراد و میزان رضایت آنان از شغل خود تهیه شده است که شامل 30 سؤال چند گزینه ای است که پس از محاسبه امتیازات مربوط براساس طبقه بندی داهد شده قابل تحلیل است.