توضیحات
تعداد زیر مقیاس تعداد سوالات تعداد گزینه ها
گروه سنی
کودک نوجوان جوان و بزرگسال
روایی پایایی هنجار ایرانی هنجار خارجی درجه کیفیت
- 25 5
-- --
-- --

این پرسشنامه توسط سریواستاوا و کریشنا در دانشکده روان‌شناسی دانشگاه هندوبنارس کشور هندوستان ساخته شده است و برای ارزیابی حدود تنیدگی‌های کارکردی مرتبط با سازمان یا نقش‌های شغلی مورد استفاده قرار می‌گیرد. پرسشنامه دارای 25 سؤال با طیف لیکرت پنج قسمتی است که برای کارمندان مدیریتی به کار برده می‌شود. زمان اجرای آن 15 الی 20 دقیقه است. پرسشنامه دارای پایایی و روایی است. 


مقیاس استرس شغلی کریشنا


آزمون های شغلی و سازمانی
این پرسشنامه توسط سریواستاوا و کریشنا در دانشکده روان‌شناسی دانشگاه هندوبنارس کشور هندوستان ساخته شده است و برای ارزیابی حدود تنیدگی‌های کارکردی مرتبط با سازمان یا نقش‌های شغلی مورد استفاده قرار می‌گیرد.

این آزمون هم به صورت فایل قابل دانلود و هم نسخه کاغذی قابل سفارش است. درصورت انتخاب نوع کاغذی ، پس از ثبت سفارش آن در سایت می‌توانید آزمون را به‌صورت حضوری یا توسط پیک، پست و ... در تمام نقاط کشور دریافت کنید. در صورت خرید فایل آزمون پس از دانلود آن، آزمون از طریق برنامه کتاب‌خوان سینا به راحتی قابل مطالعه است.

{{vm.getProductPrice() | currency:'':0 | persianNumber}} ريال
دانلود کتاب‌خوان چنانچه پیش از این کتاب‌خوان سینا را دانلود کرده‌اید، نیازی به دانلود مجدد آن نیست.

مقیاس استرس شغلی کریشنا موسسه علوم تحقیقات شناختی رفتاری سینا
Rated 4.3/5 based on 908 customer reviews
مقیاس استرس شغلی کریشنا
آزمون های شغلی و سازمانی ریال 300,000.00
این پرسشنامه توسط سریواستاوا و کریشنا در دانشکده روان‌شناسی دانشگاه هندوبنارس کشور هندوستان ساخته شده است و برای ارزیابی حدود تنیدگی‌های کارکردی مرتبط با سازمان یا نقش‌های شغلی مورد استفاده قرار می‌گیرد.