توضیحات
تعداد زیر مقیاس تعداد سوالات تعداد گزینه ها
گروه سنی
کودک نوجوان جوان و بزرگسال
روایی پایایی هنجار ایرانی هنجار خارجی درجه کیفیت
4 25 14
-- --
--

این پرسشنامه 25 سؤالی بوده که 9 سؤال آن مربوط به خستگی عاطفی, 8 سؤال آن مربوط به عملکرد شخصی, 5 سؤال مربوط به مسخ شخصیت و 3 سؤال به درگیری اختصاص دارد. ضمناً آزمون دارای پایایی، روایی و هنجار ایرانی است. 


پرسشنامه فرسودگی شغلی مسلش


آزمون های شغلی و سازمانی
این پرسشنامه 25 سؤالی بوده که 9 سؤال آن مربوط به خستگی عاطفی, 8 سؤال آن مربوط به عملکرد شخصی, 5 سؤال مربوط به مسخ شخصیت و 3 سؤال به درگیری اختصاص دارد.

این آزمون هم به صورت فایل قابل دانلود و هم نسخه کاغذی قابل سفارش است. درصورت انتخاب نوع کاغذی ، پس از ثبت سفارش آن در سایت می‌توانید آزمون را به‌صورت حضوری یا توسط پیک، پست و ... در تمام نقاط کشور دریافت کنید. در صورت خرید فایل آزمون پس از دانلود آن، آزمون از طریق برنامه کتاب‌خوان سینا به راحتی قابل مطالعه است.

{{vm.getProductPrice() | currency:'':0 | persianNumber}} ريال {{ vm.calcPriceMinusDiscount( 25 ) | currency:'':0 | persianNumber }} ريال
دانلود کتاب‌خوان چنانچه پیش از این کتاب‌خوان سینا را دانلود کرده‌اید، نیازی به دانلود مجدد آن نیست.

پرسشنامه فرسودگی شغلی مسلش موسسه علوم تحقیقات شناختی رفتاری سینا
Rated 4.0/5 based on 910 customer reviews
پرسشنامه فرسودگی شغلی مسلش
آزمون های شغلی و سازمانی ریال 400,000.00
این پرسشنامه 25 سؤالی بوده که 9 سؤال آن مربوط به خستگی عاطفی, 8 سؤال آن مربوط به عملکرد شخصی, 5 سؤال مربوط به مسخ شخصیت و 3 سؤال به درگیری اختصاص دارد.