توضیحات
تعداد زیر مقیاس تعداد سوالات تعداد گزینه ها
گروه سنی
کودک نوجوان جوان و بزرگسال
روایی پایایی هنجار ایرانی هنجار خارجی درجه کیفیت
-- 21 4
-- --
-- --

مقیاس خشم بالینی برای اندازه گیری سندرم خشم بالینی با بیست و یک گروه از عبارات طراحی شد. نشانگان روان‌شناختی مورد اندازه‌گیری عبارتند از: خشم کنونی، خشم نسبت به آینده، خشم نسبت به ناکامی، خشم نسبت به اشیاء، احساسات خصمانه، آزار دیگران، خشم نسبت به خود، خشم نسبت به بدبختی، تمایل به آسیب دیگران، فریاد کشیدن بر سر مردم، آزردگی کنونی، تداخل اجتماعی، اختلال در تصمیم‌گیری، بیگانه انگاری مردم، اختلال در کار، اختلال در خواب، خستگی، اختلال در اشتها، اختلال در سلامتی، اختلال در تفکر و اختلال در رابطه جنسی. مقیاس دارای اعتبار و روایی مطمئنی است. 


مقیاس خشم بالینی


آزمون های روابط بین فردی
مقیاس خشم بالینی برای اندازه گیری سندرم خشم بالینی با بیست و یک گروه از عبارات طراحی شد.

این آزمون هم به صورت فایل قابل دانلود و هم نسخه کاغذی قابل سفارش است. درصورت انتخاب نوع کاغذی ، پس از ثبت سفارش آن در سایت می‌توانید آزمون را به‌صورت حضوری یا توسط پیک، پست و ... در تمام نقاط کشور دریافت کنید. در صورت خرید فایل آزمون پس از دانلود آن، آزمون از طریق برنامه کتاب‌خوان سینا به راحتی قابل مطالعه است.

{{vm.getProductPrice() | currency:'':0 | persianNumber}} ريال {{ vm.calcPriceMinusDiscount( 25 ) | currency:'':0 | persianNumber }} ريال
دانلود کتاب‌خوان چنانچه پیش از این کتاب‌خوان سینا را دانلود کرده‌اید، نیازی به دانلود مجدد آن نیست.

مقیاس خشم بالینی موسسه علوم تحقیقات شناختی رفتاری سینا
Rated 4.3/5 based on 723 customer reviews
مقیاس خشم بالینی
آزمون های روابط بین فردی ریال 400,000.00
مقیاس خشم بالینی برای اندازه گیری سندرم خشم بالینی با بیست و یک گروه از عبارات طراحی شد.