توضیحات
تعداد زیر مقیاس تعداد سوالات تعداد گزینه ها
گروه سنی
کودک نوجوان جوان و بزرگسال
روایی پایایی هنجار ایرانی هنجار خارجی درجه کیفیت
-- 72 2
-- --
--

این مقیاس با 72 سؤال در پی بررسی میزان انگیزه تایید در فرد است. وحوزه‌های رفتار هنجار، همرنگی اجتماعی، خودنمایی مثبت، حالت دفاعی داشتن، وابستگی، پاسخدهی اجتماعی و تایید اجتماعی را شامل می‌شود. مقیاس از اعتبار و پایایی رضایت‌بخشی برخوردار است. همچنین دارای جداول هنجارهای درصدی است. 


آزمون مقیاس انگیزه تایید


آزمون های روابط بین فردی
این مقیاس با 72 سؤال در پی بررسی میزان انگیزه تایید در فرد است. وحوزه‌های رفتار هنجار، همرنگی اجتماعی، خودنمایی مثبت، حالت دفاعی داشتن، وابستگی، پاسخدهی اجتماعی و تایید اجتماعی را شامل می‌شود.

این آزمون هم به صورت فایل قابل دانلود و هم نسخه کاغذی قابل سفارش است. درصورت انتخاب نوع کاغذی ، پس از ثبت سفارش آن در سایت می‌توانید آزمون را به‌صورت حضوری یا توسط پیک، پست و ... در تمام نقاط کشور دریافت کنید. در صورت خرید فایل آزمون پس از دانلود آن، آزمون از طریق برنامه کتاب‌خوان سینا به راحتی قابل مطالعه است.

{{vm.getProductPrice() | currency:'':0 | persianNumber}} ريال
دانلود کتاب‌خوان چنانچه پیش از این کتاب‌خوان سینا را دانلود کرده‌اید، نیازی به دانلود مجدد آن نیست.

آزمون مقیاس انگیزه تایید موسسه علوم تحقیقات شناختی رفتاری سینا
Rated 4.2/5 based on 727 customer reviews
آزمون مقیاس انگیزه تایید
آزمون های روابط بین فردی ریال 350,000.00
این مقیاس با 72 سؤال در پی بررسی میزان انگیزه تایید در فرد است. وحوزه‌های رفتار هنجار، همرنگی اجتماعی، خودنمایی مثبت، حالت دفاعی داشتن، وابستگی، پاسخدهی اجتماعی و تایید اجتماعی را شامل می‌شود.